• Behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

  Behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen Aktuelt kurs for regnskapsvirksomheter som skal kartlegge behandlingen av personopplysninger. Oppdatering: Regnskapsfører: 2 timer

 • Nytt styre i Regnskap Norge

  Vi gratulerer og ser frem til å jobbe med dere! Under generalforsamlingen 13. juni på årsmøtet ble nytt styre valgt.  Det nye styret består av styreleder Peer Veiby (Veiby Økonomi, Hønefoss),

 • La teknologien jobbe for oss!

  Det teknologien og digitaliseringen gir oss må vi utnytte. Det er verktøy, ikke konkurrenter. Det sier Bente Sjøbakk, som ble kåret til Årets Overskudd i 2017. Hun har stor tillit hos kundene og

 • Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?

  I denne artikkelen forklarer vi i hvilke tilfeller regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes

 • Viktige regelendringer fra 1. juli 2018

  Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018. Finansdepartementet lister opp følgende som viktige regelendringer fra 1. juli 2018: Ny

 • Skattedirektoratet snur - regnskapsfører får tilgang til mva-brevene i Altinn

  Etter påtrykk fra Regnskap Norge vil regnskapsfører få full tilgang til mva-brev i Altinn, og ikke bare om manglende levering av mva-melding og tvangsmulkt. Forrige uke ble det kjent at

 • Ingen fremdrift i arbeidet med ny regnskapsstandard

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for "øvrige foretak". Regnskapsstiftelsen opplyser på sine nettsider om at styret i stiftelsen i to møter våren

 • Særavgifter

  Særavgifter Særavgifter legges direkte på enkelte varer og tjenester som alkohol, tobakk, motorvogner, bensin, mineralolje/diesel, båtmotorer, elektrisk kraft, fyringsolje, sukker mv. Det er to

 • Gaver til kunder og representasjonskostnader

  Gaver til kunder og representasjonskostnader Skattemessig håndtering av gaver og representasjon. Oppmerksomhetsgaver I skatteforskriften § 6-21-6 heter det at enkle oppmerksomheter overfor

 • Om Regnskap & Økonomi

  Om Regnskap & Økonomi Snarveier Regnskap & Økonomi er et tidsskrift for regnskapsførernes kunder og for andre som er opptatt av regnskap og økonomi. I tillegg leses bladet av regnskapsførere.