• Ingen fremdrift i arbeidet med ny regnskapsstandard

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for "øvrige foretak". Regnskapsstiftelsen opplyser på sine nettsider om at styret i stiftelsen i to møter våren

 • Særavgifter

  Særavgifter Særavgifter legges direkte på enkelte varer og tjenester som alkohol, tobakk, motorvogner, bensin, mineralolje/diesel, båtmotorer, elektrisk kraft, fyringsolje, sukker mv. Det er to

 • Gaver til kunder og representasjonskostnader

  Gaver til kunder og representasjonskostnader Skattemessig håndtering av gaver og representasjon. Oppmerksomhetsgaver I skatteforskriften § 6-21-6 heter det at enkle oppmerksomheter overfor

 • Om Regnskap & Økonomi

  Om Regnskap & Økonomi Snarveier Regnskap & Økonomi er et tidsskrift for regnskapsførernes kunder og for andre som er opptatt av regnskap og økonomi. I tillegg leses bladet av regnskapsførere.

 • Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere ytelser som mottas fra tredjepart

  Foruten fordeler i form av deltakelse på reiser og arrangementer mv, skal plikten omfatte rabatter og bonusfordeler som arbeidstakeren oppnår som følge av arbeidsforholdet. Regnskap Norge er

 • Debattdeltakere

  Debattdeltakere Nyttig informasjon Les om deltakerne vi har med oss i paneldebatten om norske skattyteres rettssikkerhet 15. august under Arendalsuka. Ordstyrer: Stein Kåre Kristiansen (HK

 • Lav sats for elavgift ved utvinning av kryptovaluta

  Datasenter som utvinner kryptovaluta som sin hovedvirksomhet og har et uttak av elektrisk kraft over 0,5 MW, skal betale elavgift med redusert sats. Særavgiftsforskriften § 3-12-6 bestemmer at ved

 • Temadager Oslo 2016

  2016800 Velkommen til våre Temadager, hvor du kan skreddersy kursdagen etter ditt eget behov. Hver kursdag består av to korte kurs, ett på morgenen og ett på ettermiddagen - du står dermed fritt

 • Fagdager Bergen 1

  2018805 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Bergen høsten 2018 på Scandic Bergen City 09:00 16:00

 • Fagdager Kristiansand

  2018813 Velkommen til Regnskap Norges Fagdager i Kristiansand høsten 2018 09:00 16:00