• Behandling av personopplysninger

  Bli klar for det nye personopplysningsregelverket Her har vi samlet det du som regnskapsfører trenger å vite om det nye personopplysningsregelverket som ble iverksatt 15. juni 2018. Aktuelle

 • Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

  Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det. Uansett om det ligger i Stortingets regelverk eller ikke,

 • Utdanningsnivået øker blant autoriserte

  Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.   Andelen kvinner

 • Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 - økte krav til arbeidsgivere

  Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter. Denne artikkelen oppsummerer det mest

 • Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer

  Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner. Den nye hvitvaskingsloven ble

 • Hva er internettsalg?

  Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter

 • Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

  NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart. Mange har ventet

 • Christines hilsen uke 45

  Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende. Mandag var jeg på Stortinget og snakket om omstillingen til sirkulær

 • Magasinet Dine Penger

  Som medlem får du 20 % rabatt på ordinære priser av et årsabonnement på tidsskriftet Dine Penger. Du kan velge mellom følgende alternativer:   Dine Penger Komplett: 11 utgaver av magasinet og

 • Temadager 2018 - Oslo

  Temadager 2018 - Oslo