• Direktørsvindel kan koste deg jobben

  Direktørsvindel kan koste virksomheten dyrt, og det er ikke uvanlig at den som faller for det mister jobben. Svindlerne kan være overbevisende, men også enkle å avsløre – hvis man vet hvordan.

 • Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

  Bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste.

 • Om fusjon mellom stiftelse og heleid aksjeselskap kan gjennomføres skattefritt

  I bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at det ikke er hjemmel for å fusjonere skattefritt. Den bindende forhåndsuttalelsen handlet om en stiftelse som ønsket å bli fusjonert

 • Effektiv økonomistyring - viktig for SMB-bedrifter som vil overleve i nedgangstider

  Med unntak av et par år hvor Norge fikk føle ringvirkningene av den internasjonale finanskrisen for fem-seks år siden, har norske bedrifter kunnet nyte godt av en lang høykonjunktur. Nå spår flere

 • Erfaringer knyttet til transaksjoner mellom selskap og eiere

  Transaksjoner mellom nærstående er et risikoområde som Skatteetaten prioriterer for å få skattyter til å handle riktig. I denne artikkelen belyses noen erfaringer. Nedenfor følger noen erfaringer

 • Overskudd 2018 - dag 2

  Overskudd 2018 - dag 2 Alle foredragene ble filmet, her finner du foredragene fra dag 2 – 20.09.18. Av hensyn til bruksrettigheter ber vi deg om å ikke dele filmene videre. De er kun ment som

 • Når må jeg slette ansattopplysninger?

  Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte. Sletterutinene bør inngå i virksomhetens rutiner for

 • Christines hilsen uke 42

  Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport. Denne uken sto vi opp for medlemmer og deres kunder i

 • Behandling av personopplysninger

  Bli klar for det nye personopplysningsregelverket Her har vi samlet det du som regnskapsfører trenger å vite om det nye personopplysningsregelverket som ble iverksatt 15. juni 2018. Aktuelle

 • Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?

  Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det. Uansett om det ligger i Stortingets regelverk eller ikke,