• Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019

  Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019. I forbindelse med en konferanse om personopplysningsloven 29. november 2018, orienterte Datatilsynet om at de

 • Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?

  Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av "Regelverk for regnskapsføring" ikke har kommet gjennom. Vi er à jour med utsendelsene, så dersom du har bestilt og ikke fått respons har du

 • Christines hilsen uke 49

  Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering. Det er tydelig at sirkulærøkonomi gjør sitt inntog i norsk

 • Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder

  Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen. Stortinget har vedtatt endringer

 • Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet

  Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet. Finansdepartementet har

 • Lønnsstatistikk

  Lønnsstatistikk Last ned Her finner du resultatene fra senere års lønnsundersøkelser for autoriserte regnskapsførere. Se alle lønnsstatistikker fra Regnskap Norge (NB! forbeholdt medlemmer).

 • Profesjonsansvarsforsikring

  Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført. Som

 • Profesjonsansvarsforsikring

  Profesjonsansvarsforsikring Forsikring Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde

 • A-melding for desember 2018 - tvangsmulkt fra 24. januar

  Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar. Vi har fått opplyst fra Etatenes fellesforvaltning at

 • Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt

  Små enkeltpersonforetak og enkelte ansvarlige selskaper kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen. Regnskapsloven fikk med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller