• Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året

  Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 370 kroner Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin

 • SAF-T Forvaltningsorgan

  Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T. SAF-T er standardisert format for dataoverføring og finnes i to

 • Christines hilsen uke 26

  Dette har vi gjort siden sist. Denne uken er det innspurt på flere prosjekter og aktiviteter før sommeren. Det er mye som skjer om dagen i Regnskap Norge. Tusen takk for flott engasjement rundt

 • Hva er internettsalg?

  Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter

 • Mine Kurs - ny tjeneste på regnskapnorge.no

  Hold oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs Regnskap Norge har lansert en ny og forbedret utgave av "Mine kurs"-sidene, hvor våre medlemmer og andre kurskunder kan holde oversikt over kurs man

 • Oppnå mva-fradrag for bygging av vann- og avløpsanlegg

  Mange skulle gjerne hatt bedre fasiliteter på hytta. Merverdiavgiftsloven har løsningen for å unngå mva på anskaffelsen. Løsningen er imidlertid ikke for alle – visse vilkår må være til stede.

 • Christines hilsen uke 34

  Uken preges av møtevirksomhet – som bidrar til dialog – som gir et enda bedre utgangspunkt for å gi dere som medlemmer den informasjonen dere trenger for å vite at vi stadig jobber for å bedre deres

 • Bokføring

 • Årsregnskap

 • Autorisasjon