• Nye minstelønnssatser fra 1. juni 2017

  Minstelønnssatsene gjelder næringene som har allmenngjorte tariffavtaler. Du finner de nye minstelønnssatsene på Arbeidstilsynets side for minstelønnssatser. Næringene som har slike minstesatser

 • Historisk høy kundetilfredshet hos regnskapsbedriftene

  Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser den høyeste tilfredshet med regnskapsførere siden målingene startet i 2012. Årets måling gav regnskapsfører en indeksverdi på

 • Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

  Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene. Endringen trer i kraft fra 1. juli 2017. Det blir dermed mulig å fravelge revisjon for slike

 • Mange forenklinger i aksjeloven

  Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner. Bakgrunnen for

 • Forsinkelsesrente på 8,5 prosent beholdes ut året

  Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 370 kroner Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin

 • SAF-T Forvaltningsorgan

  Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T. SAF-T er standardisert format for dataoverføring og finnes i to

 • Christines hilsen uke 26

  Dette har vi gjort siden sist. Denne uken er det innspurt på flere prosjekter og aktiviteter før sommeren. Det er mye som skjer om dagen i Regnskap Norge. Tusen takk for flott engasjement rundt

 • Hva er internettsalg?

  Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter

 • Mine Kurs - ny tjeneste på regnskapnorge.no

  Hold oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs Regnskap Norge har lansert en ny og forbedret utgave av "Mine kurs"-sidene, hvor våre medlemmer og andre kurskunder kan holde oversikt over kurs man

 • Oppnå mva-fradrag for bygging av vann- og avløpsanlegg

  Mange skulle gjerne hatt bedre fasiliteter på hytta. Merverdiavgiftsloven har løsningen for å unngå mva på anskaffelsen. Løsningen er imidlertid ikke for alle – visse vilkår må være til stede.