• Kunstig intelligens: Kan gi bedre innsikt i økonomien

  – Foreløpig trumfer god regelstyring kunstig intelligens, men snart vil teknologi gi en mye bedre forståelse av hva tallene forteller om bedriftsøkonomien, sier Martin Vikesland. I dag leder han

 • Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

  Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1.

 • Hovedadministrator – ny rolle i Altinn

  Rollen åpner for at daglig leder kan delegere tilgangstyring i Altinn til annen person. Den nye rollen innebærer at daglige ledere kan slippe byrdene med å bestyre tilganger i Altinn. Rollen

 • Behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

  Behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen Aktuelt kurs for regnskapsvirksomheter som skal kartlegge behandlingen av personopplysninger. Oppdatering: Regnskapsfører: 2 timer

 • Regnskap Norge gjennom 50 år

  Regnskap Norge gjennom 50 år I år fyller Regnskap Norge 50 år. I jubileumsåret har foreningen over 8 500 personmedlemmer og 2 500 bedriftsmedlemmer. Regnskapsbransjen er anerkjent i norsk

 • Ansatte

  De ansatte i Regnskap Norge

 • Årsmeldinger

  Årsmeldinger Her følger årsmeldingen for 2018 fra Regnskap Norge. I tillegg finner du årsmeldinger tilbake fem år i tid. Årsmeldingen for 2018 kan lastes ned fra linken nedenfor. Den inneholder

 • Bransjestandardutvalget

  Bransjestandardutvalget Andre utvalg God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard, jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd. Standarder om god regnskapsføringsskikk utarbeides av et

 • Bli tillitsvalgt

  Bli tillitsvalgt Snarveier Vi er stadig på utkikk etter medlemmer som vil gjøre en innsats for sin bransje ved å påta seg verv i regi av foreningen. Du kan være tillitsvalgt i styre eller et av

 • Finanstilsynet med egen varslingsportal

  Varsler kan om ønskelig gis anonymt. Alle kan varsle til Finanstilsynet om overtredelser av den lovgivningen Finanstilsynet forvalter. Her finner du oversikt over sentralt regelverk forvaltet av