• – Det som ikke telles, teller ikke

  Konferansen Rethinking Accounting viste hvorfor det er viktig å rapportere på både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. – Det som ikke telles, teller ikke Konferansen Rethinking

 • IKEA tapte sak i Høyesterett om krav på rentefradrag

  Saken gjaldt spørsmålet om IKEA hadde krav på fradrag for renter betalt på konserninternt lån i forbindelse med restrukturering av eierskapet til selskapets eiendommer i Norge. Fradrag ble nektet

 • Ny avstemmingsrapport for avstemming av lønn tilgjengelig

  Den nye utgaven av avstemmingsrapport A07 gir deg flere detaljer. (Artikkelen ble oppdatert 11. november.) Skattedirektoratet har mottatt mange innspill og ønsker om forbedringer i

 • Regnskap Norge-podden: Hva er digital ledelse?

  Hva er forskjellen på ledelse og digital ledelse? Det svarer Espen Vestli i Azets på i denne ukens episode av Regnskap Norge-podden. Regnskap Norge-podden: Hva er digital ledelse? Hva er

 • Priser 2018

  Profesjonsansvarsforsikring Priser gjeldende for 2018 PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 Antall årsverk i regnskapsbedriften    Forsikringssum kr   1 000 000 2 000 000  5 000 000  10 000 000  20

 • Priser 2019

  Kriminalitetsforsikring Priser gjeldende for 2018 PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019 Premien kalkuleres på bakgrunn av grunnbeløp pluss promille av lønnskostnad.  Forsikringssum Grunnbeløp ‰ av

 • Effekter av lederatferd (2 av 2)

  Hvordan ledere i et representativt utvalg av mellomstore regnskapsbedrifter påvirker bedriftens ytelser. I den første artikkelen presenterte vi undersøkelsens formål og de faktorene undersøkelsen

 • Hvordan kan selve etableringsfasen for et lederteam påvirke teamets videre prosesser og effektivitet?

  Rapporten beskriver utviklingen i et nydannet lederteam fra selve etableringsfasen og 6 måneder fremover. En undersøkelse av Berit Fidjeland og Didrik Rosseid Breivik, NHH. Sammendrag

 • Regnskap Norges kommentarer til statsbudsjettet 2017

  Regnskap Norge er primært opptatt av at skattereglene ikke skal påføre næringslivet store administrative byrder, at reglene er praktikable, og at satser og regler tilrettelegger for at det er

 • Forholdsmessig fradrag for MVA

  Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift kan være vanskelig å beregne. Regnskap Norge har laget en artikkel som kan gi hjelp i vurderingene. Fradragsrett for mva på anskaffelser kan deles inn i