• Aksje- og verdipapirfond

    Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av aksje- og verdipapirfond med noen praktiske eksempler. 

    Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

  • Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer

    Skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. 

  • Aksjonærregisteroppgaven 2021- nyttige tips

    I kurset vil praktiske fusjons- og fisjonstilfeller med tilhørende utfylling i Aksjonærregisteroppgaven bli gjennomgått. I tillegg omhandles praktiske tips for oppgaveutfyllingen ved skattefri omdanning til aksjeselskap, samt ved oppdeling eller sammenslåing av aksjeklasser.