• Dagpengepraksis ved permittering – ny Høyesterettsdom

  Dommen bidrar til å styrke permitteringsinstituttet ytterligere. De fleste ansatte har ved permittering rett på dagpenger i permitteringsperioden; dvs. for en periode på inntil 26 uker. Hjemmelen

 • Personvern for dummies – hvordan gå frem

  Les om bakgrunn for ny lov, begreper og hvordan du som regnskapsfører kan gå frem for å tilpasse deg den nye forordningen. Mye dreier seg om sunn fornuft, bevisste valg og dokumentasjon av

 • Christines hilsen uke 42

  Fagdagene er i gang, vi har vært med på paneldebatt hos Virke, spilt inn film om bransjen og holdt IT-forum. Fagdagene er i gang! Denne uken har vi hatt fagdager med over 800 deltakere i Oslo –

 • Hva skjer på bokføringsområdet?

  Nye krav til kassasystemer endrer reglene for registrering og dokumentasjon av kontantsalg, ny mva-melding og ny ordning for innførselsmerverdiavgift fra 2017 samt SAF-T som standard dataformat

 • Nå kan du bestille time hos skattekontoret

  Skattekontorene tilbyr forhåndsavtalt tid for samtale, dersom det er ønskelig å diskutere problemstillinger om skatt, avgift eller folkeregistrering. Timebestilling tilbys parallelt med "

 • Christines hilsen uke 44

  Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet? Lovarbeidet Vi har gjennomført møte med vår interne

 • Christines hilsen uke 46

  Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre. ERFA-lederkonferanse 13.–14.november hadde vi ERFA-lederkonferanse på Hellerudsletta. Flere medlemmer delte sine erfaringer

 • Christines hilsen uke 47

  Hyggelig besøk av ERFA-gruppe og ikke fullt så hyggelig besøk av Ylva har vært med på å prege uken som har gått. Møte med ERFA Akershus /Oslo VII ERFA-gruppen besøkte Regnskap Norge torsdag. De

 • Christines hilsen uke 48

  Medlemsmøte-turneen er i full gang! Når medlemmene forteller at de synes møtene er nyttige – og inspireres til å samarbeide med hverandre i etterkant – tar vi det som et godt tegn. Medlemsmøtene

 • Hvor går de juridiske grensene for seksuell trakassering?

  Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Hva betyr egentlig dette? Vi har gjennomgått de få sakene som har vært