• Sammen for å oppnå felles mål

  U35 er i gang, stadig flere slår ring om sirkulærøkonomien og vi ivaretar den gode dialogen med aktører som har sammenfallende interesser med bransjen. Denne uken gjennomføres den første ordinære

 • Årsoppgjørets time

  En hektisk periode er i gang. Den 28. januar gjentar vi suksessen fra i fjor, med «Årsoppgjørets time – volume 2» – et gratis webinar for deg som jobber med forberedelse til årsoppgjøret.  Vi er

 • Hele Norges økonomisjef

  Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse. Regnskapsbransjen er en næring som utfører en utrolig viktig jobb for samfunnet og bedriftene. Tittelen over er den samme som tittelen på

 • Regelendringer fra 2019

  Fra årsskiftet er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Her finner du en oversikt over hva du må kjenne til som næringsdrivende. Temaene som omtales er: Nye regler om

 • Christines hilsen uke 49

  Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering. Det er tydelig at sirkulærøkonomi gjør sitt inntog i norsk

 • Christines hilsen uke 47

  Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere. Regnskap Norge er opptatt av

 • Christines hilsen uke 46

  I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på

 • Er det likelønn i regnskapsbransjen?

  Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener

 • Christines hilsen uke 42

  Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport. Denne uken sto vi opp for medlemmer og deres kunder i

 • Christines hilsen uke 41

  Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen. Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett, og det sparker alltid i gang høy aktivitet hos