• Prosessoptimalisering

  FRIGJØRING AV TID Tid er en kritisk faktor i en regnskapsførers hverdag. Prosessoptimalisering vil sette fokus på metoder og medarbeideraktiviteter for å effektivisere hverdagen hos

 • Veileder for etablerte ERFA-grupper

  Veileder for etablerte ERFA-grupper Andre tips og råd Dette er en veileder som kan gi råd og tips om forvaltningen av en ERFA gruppe dersom gruppa trenger inspirasjon til dette, enten fordi det

 • Tips og råd fra andre ERFA-grupper

  Råd fra andre ERFA-Grupper Andre tips og råd Regnskap Norge har 41 ERFA-grupper og de eldste ERFA-gruppene har holdt på i mer enn 30 år. Mange av gruppene har fått etablert en gruppe som drives

 • Gratis webinar om utveksling av personopplysninger

  Vi inviterer til webinar om temaet sikker kommunikasjon med særlig fokus på utveksling av personopplysninger. Tirsdag den 5. mars kl 13.00-13.30 Ny personopplysningslov har satt ytterligere fokus

 • Å finne ditt "Why"

  Å finne ditt "Why" Snarvei Hvorfor oppnår noen (regnskaps)bedrifter bedre resultater enn andre gitt nogenlunde de samme rammevilkårene i markedet? Hvorfor noen bedrifter lykkes, mens andre feiler

 • Strategisk hierarki

  Strategisk hierarki for regnskapsbedrifter Last ned Strategisk hierarki gir en rask oversikt over formålet med virksomheten og de strategiske valg som regnskapsbedriften har gjort. Strategisk

 • Prismodeller

  Prismodeller Prismodeller er til stadighet til diskusjon i vår bransje. Mye av dette er foranlediget av at teknologi har redusert tid benyttet i regnskapsproduksjonen, fakturerbare timer er

 • Rolleforståelse

  Rolleforståelse Rolleforståelse - Fra oppdragsansvarlig daglig leder til profesjonell leder uten oppdragsansvar. Forskning fra Harvard viser at overgangen fra fagorientert lederskap, hvor leder

 • Avlønningsmodeller

  6. Avlønningsmodeller i bransjen Linker Til nå har avlønning i hovedsak vært basert på to komponenter, timepris og utfaktureringsgrad. Nye tjenesteleveranser og stimulering til mer kunderettede

 • Kompetansekartlegging

  5. Kompetansekartlegging Verktøy Hvilke ressurser sitter bedriften på, og hvor bør bedriften utvikle seg? Dette er spørsmål som er viktige for regnskapsbedriften å vurdere. Vi har utarbeidet et