• Likviditetsbudsjettering og oppfølging

    I kurset får du systematisk innblikk i gjennomføringen av likviditetsbudsjettet, og lærer å se sammenhengen mellom budsjettet, balansetallene og andre faktorer som investeringer, emisjoner og kapitalbinding.
    Verktøyet er enkelt, og du kan raskt kan ta det i bruk i egen bedrift eller for dine kunder. Resultatet vil snart vise seg på bunnlinjen.

  • Revisor og bokføringsreglene

    Dette kurset setter revisor i stand til å planlegge, gjennomføre og avslutte disse attestasjonsoppdragene i samsvar med de krav som stilles.

  • Din dialog med kunde og kollegaer

    Vi gir deg som saksbehandler økt forståelse for ditt bidrag overfor den enkelte kunde og din samhandlings- plikt med oppdragsansvarlig, for å sikre en god og trygg regnskapsproduksjon med tilhørende avstemming, risikovurdering og rapportering