• Produkter

  Jeg vil gjerne vite mer om de nye produktene Regnskap Norge ønsker å tilby. Dere kan gjerne kontakte meg for mer informasjon og valgt område.

 • Studentmedlemskap

  Alle som studerer regnskap og økonomi på bachelor- eller masternivå kan bli studentmedlem hos oss. Er du ute i toårig praksis for å bli autorisert regnskapsfører kan du bli gratis praksismedlem.

 • MVA-kompasset

  MVA-kompasset Regnskap Norge identifiserer typiske MVA-problemstillinger for deg Regnskap Norge identifiserer typiske MVA-problemstillinger for deg ​Gjennomgang av regnskapsforetakets portefølje

 • Koronakrisen – Regnskap Norges samleside

 • Hvitvasking FAQ

  Ofte stilte spørmål – hvitvasking Hvitvasking FAQ Etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft i oktober 2018 har det vært mange spørsmål og tildels stor usikkerhet knyttet til forståelsen av

 • link Bærekraft og sirkulær

  Bærekraft og sirkulærøkonomi Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn og bidrar aktivt på en rekke arenaer. Sirkulærøkonomi og bærekraftsrapportering er vårt hovedfokus. Regnskap

 • Forenklinger

  Regnskap Norge jobber for å bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, og regler som er praktiserbare og fri for unødige administrative byrder. Det er positivt at regjeringen har satt seg

 • link til forenklinger

  Forenklinger Regnskap Norge jobber for å bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, og regler som er praktiserbare og fri for unødige administrative byrder. Regnskap Norge jobber for å

 • Arendalsuka

  Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og et egnet sted å løfte det politiske arbeidet for å påvirke og skape engasjement rundt fanesakene våre. Regnskap Norge deltok og arrangerte

 • link til rettssikkerhet

  Rettssikkerhet Regnskap Norge ser det som en viktig samfunnsoppgave å følge med og være på banen hvis eller når rettssikkerheten for de næringsdrivende utfordres.