• link til rettssikkerhet

  Rettssikkerhet Regnskap Norge ser det som en viktig samfunnsoppgave å følge med og være på banen hvis eller når rettssikkerheten for de næringsdrivende utfordres.

 • Frokostseminar

  Frokostseminar - temaforedrag Vi arrangerer frokostseminarer for våre medlemmer på utvalgte steder med aktuelle temaer. Temaene varierer og kan være innenfor rådgiverdialog, lønn- og HR, ledelse

 • Digitalisering i samfunnet

  Digitalisering i samfunnet og i bransjen Digitaliseringen i samfunnet Digitaliseringen i samfunnet generelt, og i regnskapsbransjen spesielt, krever oppmerksomhet fra aktørene i bransjen.

 • Månedsrapport

 • KDB

 • Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

  Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg

 • Vilkår og Betingelser

  Vilkår for abonnement og bruk av tjenesten RN digital signering Sist oppdatert: 03.2021    1 INNLEDNING  Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av tjenesten RN

 • Spar penger på boliglånet

  Spar penger på boliglånet Som medlem i Regnskap Norge får du gode betingelser på boliglån hos Danske Bank. Som medlem i Regnskap Norge får du gode betingelser på boliglån hos Danske Bank. Vi er

 • God oppdragskvalitet – fire grunnpilarer

  Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar i 2017 avdekket flere områder hvor regnskapsforetakene og den enkelte regnskapsfører har mye å hente på å jobbe mer systematisk med