• Dine synspunkter er viktige for oss

  Som medlem er du vår viktigste informasjonskilde til hvordan Regnskap Norge utfører sine tjenester og serviceytelser. Dine synspunkter er viktig for hvordan vi skal prioritere og innrette vårt

 • Christines hilsen uke 45

  Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget. Denne uken var ledergruppen og styret samlet med våre nordiske bransjekolleger. Vi står

 • Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

  Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn. Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn.

 • Delegering av klientroller i Altinn

  Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene. Klientdelegering er

 • Synliggjøring av regnskapsbransjen

  Nylig gjorde Morten Mero, medlem av Regnskap Norge, en fremragende jobb da han fremmet regnskapsføreren og bransjen under Starte og drive bedrift-dagen i Oslo. Han fortalte gründerne hvor viktig

 • Magasin

  Regnskap & Økonomi Regnskap & Økonomi Regnskap & Økonomi Nettmagasinet Regnskap & Økonomi tar opp aktuelle regnskaps- og økonomifaglige temaer på en interessant og forståelig måte. Et nettmagasin

 • Live

  Regnskap Norge Live RN Live gallery

 • Referanser

  Unikt lederprogram med fornøyde deltakere Til nå har 40 bransjeledere gjennomført LederOppgjøret og deltakerne er svært fornøyde! Fornøyde deltakere på LederOppgjøret. Lederutvikling for

 • Referanser

  Tilbakemelding fra deltakere Mange har gjennomført programmet og flere andre skal snart ta sin sertifisering, tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode! Intervju deltakere Lønn og

 • Bestilling RN Digital Signering

  For å bestille RN Digital Signering, fyll ut skjema nedenfor. Etter bestilling er fullført får alle i din virksomhet tilgang til produktet RN Digital Signering på mine sider. Bestiller må ha