• Likviditetsbudsjettering og oppfølging

  I kurset får du systematisk innblikk i gjennomføringen av likviditetsbudsjettet, og lærer å se sammenhengen mellom budsjettet, balansetallene og andre faktorer som investeringer, emisjoner og kapitalbinding.
  Verktøyet er enkelt, og du kan raskt kan ta det i bruk i egen bedrift eller for dine kunder. Resultatet vil snart vise seg på bunnlinjen.

 • Revisor og bokføringsreglene

  Dette kurset setter revisor i stand til å planlegge, gjennomføre og avslutte disse attestasjonsoppdragene i samsvar med de krav som stilles.

 • Din dialog med kunde og kollegaer

  Vi gir deg som saksbehandler økt forståelse for ditt bidrag overfor den enkelte kunde og din samhandlings- plikt med oppdragsansvarlig, for å sikre en god og trygg regnskapsproduksjon med tilhørende avstemming, risikovurdering og rapportering

 • Hvordan bestille kurs

  Slik bestiller du kurs hos Regnskap Norge Logg inn For å kunne bestille kurs må du være innlogget. Du logger deg inn ved å klikke på ikonet øverst til høyre på siden. Skriv inn brukernummer og

 • Arbeidsgiveravgift og skattetrekk-1. termin

  Arbeidsgiveravgift og skattetrekk Frist: 15.03. Frist for betaling. Hvis fristen for betaling faller på lørdag, søndag eller helligdag, forskyves fristen både for selve oppgaven og betalingen til

 • Hjelp

  Skal du ta nettkurs? Nyttige lenker Da kan denne informasjonen være nyttig. Dersom du har planer om å ta nettkurs innen en gitt dato, anbefaler vi at du tester tilgang og avspilling i god tid. Vi

 • Tegne, endre eller avslutte forsikring

  Tegne, endre eller avslutte forsikring Tilleggsforsikring ved opphør Profesjonsansvarsforsikringen og kriminalitetsforsikringen er kollektive avtaler fremforhandlet av Regnskap Norge på vegne av

 • Pressemeldinger

 • Magasin

 • Kull 4 lønn og HR

  Kull 4- FULLT - Gjennomføring, oppdateringstimer og sertifisering Lønn og HR-a program høst 2020 Aktuelt Kull 4 starter 25. august 2021 og avsluttes med sertifisering i februar 2022. Samlingene

 • Skadeforsikring_snarvei

  Skadeforsikring Gjensidige er Regnskap Norges samarbeidspartner innen skadeforsikringer. Tilbudet til medlemsbedrifter omfatter kontor-, firmabil, yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Avtalen gir

 • Referanser

  Unikt lederprogram med fornøyde deltakere Til nå har 40 bransjeledere gjennomført LederOppgjøret og deltakerne er svært fornøyde! Fornøyde deltakere på LederOppgjøret. Lederutvikling for

 • Referanser

  Tilbakemelding fra deltakere Mange har gjennomført programmet og flere andre skal snart ta sin sertifisering, tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode! Intervju deltakere Lønn og