• Fra regnskapsprodusent til støttespiller

  Vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss denne omstillingen. Vi drøfter hvordan dette vil påvirke regnskapsførerbransjen og hvor mye av våre tradisjonelle arbeidsoppgaver som blir borte. Vi drøfter kontorets omstillingsprosess med fokus på leders og den enkeltes ansvar i prosessene og vi omhandler også hvordan vi rent praktisk kan få våre ansatte til å øke andelen tilleggstjenester med fokus på enkel regnskapsnær rådgivning

 • Praktisk risikostyring og oppdragsansvar

  Vi drøfter hvordan dette praktisk utføres på regnskapskontoret, og vi drøfter samhandlingsplikten og dialogen mellom oppdragsansvarlig, saksbehandler og kunde.

 • Styrets ansvar

  Hovedfokus er styreansvaret i krisetider, men kurset omhandler også generelle krav til styret; herunder:

  - Kravet til forsvarlig egenkapital
  - Styrets handle- og oppbudsplikt
  - Styrets ansvar for daglig leders og regnskapsførers arbeid
  - Vilkår for erstatningsansvar
  - Styrets bistandsplikt overfor bostyrer ved konkurs