• Fra regnskapsprodusent til støttespiller

    Vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss denne omstillingen. Vi drøfter hvordan dette vil påvirke regnskapsførerbransjen og hvor mye av våre tradisjonelle arbeidsoppgaver som blir borte. Vi drøfter kontorets omstillingsprosess med fokus på leders og den enkeltes ansvar i prosessene og vi omhandler også hvordan vi rent praktisk kan få våre ansatte til å øke andelen tilleggstjenester med fokus på enkel regnskapsnær rådgivning

  • Praktisk risikostyring og oppdragsansvar

    Vi drøfter hvordan dette praktisk utføres på regnskapskontoret, og vi drøfter samhandlingsplikten og dialogen mellom oppdragsansvarlig, saksbehandler og kunde.

  • Yrkesbil - elektronisk kjørebok

    Dette kurset tar opp typiske spørsmål som kommer både fra arbeidsgivere og arbeidstakere vedrørende bruk av yrkesbil (varebil klasse 2) og elektronisk kjørebok i arbeidsgivers kjøretøy.