• Aksje- og verdipapirfond

  Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av aksje- og verdipapirfond med noen praktiske eksempler. 

  Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

 • Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer

  Skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner. 

 • Aksjonærregisteroppgaven 2021- nyttige tips

  I kurset vil praktiske fusjons- og fisjonstilfeller med tilhørende utfylling i Aksjonærregisteroppgaven bli gjennomgått. I tillegg omhandles praktiske tips for oppgaveutfyllingen ved skattefri omdanning til aksjeselskap, samt ved oppdeling eller sammenslåing av aksjeklasser.

 • Utviklingen går sin gang

  Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene. Regnskap Norge jobber for å utvikle regnskapsbransjen og bidra til lønnsomhet. Det krever

 • Økonomiske trender og utvikling i bransjen

  Regnskap Norge er et speilbilde av regnskapsbransjen og må følge utviklingen tett. Størst gevinst får vi ved å dele erfaringer og samarbeide med medlemmer. 19. november arrangerte vi

 • U35-treff

  Denne uken møttes de unge i regnskapsbransjen til workshop om rådgiverdialog. Denne uken møttes 30 engasjerte medlemmer i nettverket U35 til workshop hos Regnskap Norge.  Tema for samlingen var

 • Bør bærekraftsrapportering bli obligatorisk?

  Den sirkulære regnskapsklyngen jobber allerede med å definere hvilke måleparametere virksomheter bør styre etter og rapportere på. Forrige fredag var den sirkulære regnskapsklyngen samlet i

 • Det er ingen skam å snu!

  Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. Vi er tilbake fra Arendalsuka hvor vi debatterte hvordan

 • Regnskap Norge-podden: Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden

  Rekruttering og krav fra investorer setter bærekraft på agendaen til stadig flere virksomheter. Regnskap Norge-podden: Bærekraftig business – hvordan sikre bedriften for fremtiden Maria

 • Høst er tiden for kompetansepåfyll!

  Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter. Det er høst, som betyr at

 • Forenklinger og naturalytelser på bordet hos skattedirektøren

  Regnskap Norge hadde denne uken det årlige møtet med skattedirektøren, som vil fortsette forenklingsarbeidet i sin nye periode i stillingen. På agendaen i møtet med Skattedirektoratet stod blant

 • Når millimeterregler står i veien

  Henrik Syse har vært innom og vi snakket om hva komplekse regler betyr for næringslivet. Arendalsuka kommer litt som julekvelden på kjerringa – ganske rett etter sommerferien. Vi arrangerer

 • Accountants can save the world

  Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London. Regnskapsførerne kan redde planeten, sier Prince Charles.