• A-melding - Innrapportering av permisjoner

    Kurset tar for seg hvordan A-melding brukes for rapportering fra arbeidsgiver til NAV, SSB og skatteetaten. 

  • A-melding - korreksjoner og konsekvenser

    Noen ganger når vi har sendt inn A-melding får vi en tilbakemelding på at det er rapportert inn feil og at feil må rettes før vi kan sende inn A-meldingen på nytt. Noen ganger må vi gjøre endringer i allerede innrapportert A-melding i etterkant av en periode. 

  • Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer

    Skattemessig behandling av aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner.