• Lønn og skatt 2021 – nyheter og aktualiteter

  Vi har i dette kurset som målsetning å gi en oversikt, ikke bare over endringene som følge av Covid 19, men også alle vesentlige regelendringer vi har fått på lønnsområdet i 2021. Det er et vell av detaljer den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. 

 • Praktisk arbeidsrett 2021 - nyheter og ofte stilte spørsmål

  Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert. 

 • Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

  Dette er et kurs som dekker mange viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksomheter. 

 • Regelendringer fra 1. juli 2020

  Finansdepartementet har laget en oversikt over regelendringer som iverksettes fra 1. juli 2020. I år inneholder ... våren. 20203749001 Oversikten tar for seg regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde

 • Oversikt over regelendringer fra finansdepartementet

  Viktige regelverksendringer fra 1. januar 2022 innen skatt, avgift, toll, skatteforvaltning og finans. 20210098001 Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelverksendringer

 • Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

  Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av ... våren. Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet Det iverksettes regelendringer på Finansdepartementets

 • Regelendringer arbeidsrett fra og med 2019

  Det er vedtatt en rekke lovendringer innenfor arbeidsretten gjeldende fra 1. januar 2019. Ny definisjon av fast ansettelse i arbeidsmiljøloven Særlig innenfor bygge- og anleggsbransjen, har det

 • Digitale møter i foretak – permanente regelendringer trer i kraft 1. juni

  Midlertidig lov oppheves samme dato. Foretakene får heretter mulighet til å selv velge ... språklige endringen skal tydeliggjøre at det etter regelendringene ikke lenger er krav om at protokoller mv. må

 • Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV

  I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt

 • Regnskap Norge inngår strategisk samarbeid med DIBkunnskap

  Samarbeidet vil gi medlemmene et mer helhetlig tilbud, med ubegrenset tilgang til våre nettkurs ... jobber i et komplekst landskap med hyppige regelendringer og krav til oppdatering. Regnskap Norge har

 • Medlemsgruppe på Facebook

  Å være tettere på gjør at vi som forening raskere fanger opp hva som er viktig ... vært og er viktig å fokusere på med stadige regelendringer og stort informasjonsbehov. Vi ser og får tilbakemeldinger

 • Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?

  Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. ... avgjørende at forenklingsarbeidet også prioriterer regelendringer innen skatt og avgift – i tillegg til digitaliseringen

 • Regnskap Norge IT-forum

  Regnskap Norge IT-forum Regnskap Norge IT-forum er en samlingsplass for systemleverandører ... mellom møtene hvis behov oppstår i form av regelendringer eller andre større forhold som påvirker regnskapssystemenes