• Lønn og skatt 2021 – nyheter og aktualiteter

    Vi har i dette kurset som målsetning å gi en oversikt, ikke bare over endringene som følge av Covid 19, men også alle vesentlige regelendringer vi har fått på lønnsområdet i 2021. Det er et vell av detaljer den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. 

  • Praktisk arbeidsrett 2021 - nyheter og ofte stilte spørsmål

    Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert. 

  • Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

    Dette er et kurs som dekker mange viktige fagområder for økonomiansvarlige og rådgivere i virksomheter.