• Sirkulærøkonomi

  Om sirkulærøkonomi Sirkulærøkonomi Relevante artikler Sirkulærøkonomien løser mange klimautfordringer ... helhet. Det vi i dag betegner som avfall vil i sirkulærøkonomien betegnes som ressurser. «Syklus» er et begrep

 • Sirkulærøkonomien: Næringslivet er nøkkelen

  og hjelpe næringslivet med overgangen til sirkulærøkonomi. – I Norge er vi kommet langt med innsamling ... og lage bærekraftige forretningsmodeller. Sirkulærøkonomi kan føre til nye rapporteringsbehov, og siden

 • Fjong - Moteriktig sirkulærøkonomi

  et paradecase for både delingsøkonomien og sirkulærøkonomien, og for å høre litt om hvilke problemer de ... Handelshøyskolen BI da hun oppdaget både sirkulærøkonomien og Fjong. Fjong hadde på sin side nettopp

 • EU har vedtatt ny handlingsplan for sirkulærøkonomi

  denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering ... handlingsplan for sirkulærøkonomi EU-kommisjonen har lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har

 • Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

  arbeidet med sirkulærøkonomi. Hovedtemaet for ERFA-gruppen i år vil være nettopp sirkulærøkonomi, og de vil ... deltok jeg i panelsamtale om bærekraft og sirkulærøkonomi under New Urban Economics – Circularity and

 • Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi

  et paradecase for både delingsøkonomien og sirkulærøkonomien, og for å høre litt om hvilke problemer de ... Handelshøyskolen BI da hun oppdaget både sirkulærøkonomien og Fjong. Fjong hadde på sin side nettopp

 • Bærekraft og sirkulærøkonomi

  en rekke arenaer. Bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi er vårt hovedfokus – gjennom NSRS og den sirkulære ... skiftet. Regnskap Norge jobber med bærekraft og sirkulærøkonomi AKTUELT: Regnskap Norge jobber for et mer

 • Bærekraft og sirkulærøkonomi

  Bærekraft og sirkulærøkonomi Regnskapsbransjen vil veilede og orientere om krav og muligheter.

 • Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi

  organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien. Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ... organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien. Miljøvern er et altfor viktig spørsmål til

 • Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

  Regnskap Norge savner større søkelys på sirkulærøkonomien. En sirkulær økonomi vil bidra til å kutte ... et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulærøkonomi som utnytter ressursene bedre, må vi få fortgang