• Sirkulærøkonomi

  Om sirkulærøkonomi Sirkulærøkonomi Relevante artikler Sirkulærøkonomien løser mange klimautfordringer ... helhet. Det vi i dag betegner som avfall vil i sirkulærøkonomien betegnes som ressurser. «Syklus» er et begrep

 • Fjong: Moteriktig sirkulærøkonomi

  et paradecase for både delingsøkonomien og sirkulærøkonomien, og for å høre litt om hvilke problemer de ... Handelshøyskolen BI da hun oppdaget både sirkulærøkonomien og Fjong. Fjong hadde på sin side nettopp

 • Sirkulærøkonomien: næringslivet er nøkkelen

  og hjelpe næringslivet med overgangen til sirkulærøkonomi. – I Norge er vi kommet langt med innsamling ... og lage bærekraftige forretningsmodeller. Sirkulærøkonomi kan føre til nye rapporteringsbehov, og siden

 • Bærekraft og sirkulærøkonomi

  samfunn og bidrar aktivt på en rekke arenaer. Sirkulærøkonomi og bærekraftsrapportering er vårt hovedfokus ... løsninger. Regnskap Norge jobber med bærekraft og sirkulærøkonomi Eksempler på Regnskap Norges satsninger Som

 • Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag

  arbeidet med sirkulærøkonomi. Hovedtemaet for ERFA-gruppen i år vil være nettopp sirkulærøkonomi, og de vil ... deltok jeg i panelsamtale om bærekraft og sirkulærøkonomi under New Urban Economics – Circularity and

 • Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi

  organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien. Miljøvern er et altfor viktig spørsmål til ... og de er begge kjent for å snakke varmt om sirkulærøkonomi. Kreutzer ble i 2015 oppnevnt til å sitte i

 • EU har vedtatt ny handlingsplan for sirkulærøkonomi

  denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering ... handlingsplan for sirkulærøkonomi EU-kommisjonen har lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har

 • Regnskap Norge med på det grønne skiftet og norsk sirkulærøkonomi under Arendalsuka

  – Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi! Ingen greier å gjøre dette alene. Slik innledet ... nordiske naboland. Derfor er sirkulærøkonomi viktig Vi snakker om sirkulærøkonomi fordi vi må. Hva skjer i

 • Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

  Regnskap Norge savner større søkelys på sirkulærøkonomien. En sirkulær økonomi vil bidra til å kutte ... et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulærøkonomi som utnytter ressursene bedre, må vi få fortgang

 • link Bærekraft og sirkulær

  Bærekraft og sirkulærøkonomi Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn og bidrar aktivt på ... på en rekke arenaer. Sirkulærøkonomi og bærekraftsrapportering er vårt hovedfokus. Regnskap Norge jobber