Nasjonal sikkerhetsmåned 2020

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til å en sikrere digital hverdag, for næringsliv og befolkning, gjennom økt kompetanse og styrket bevissthet. Regnskap Norge samarbeider med NorSIS og tilbyr alle sine medlemmer og deres kunder informasjonssikkerhetsopplæring.

Norsk senter for informasjonssikring

I 2020 arrangeres Nasjonal sikkerhetsmåned for 10. gang i Norge. NorSIS koordinerer denne kampanjen i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Vi samarbeider også med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan om denne årlige sikkerhetsbegivenheten.

Gratis opplæringspakke for virksomheter i oktober

Et av hovedmålene med Nasjonal sikkerhetsmåned er at alle norske virksomheter skal gjennomføre informasjonssikkerhetopplæring av sine ansatte i oktober. Erfaringsmessig er det oftest små virksomheter som ikke prioriterer dette. Derfor får alle virksomheter med opp til 20 ansatte tilbud om gratis sikkerhetsopplæring i oktober.

OPPLÆRINGSPAKKA 2020 - Enkle grep alle bør kunne

For å sikre virksomheten digitalt må alle ansatte bidra. Det krever riktige holdning og riktig kompetanse. Hva er kritisk informasjon for oss? Hva er farene? Og ikke minst, hva bør du som ansatt gjøre for å bidra til sikker drift?

Med opplæringspakka får hele virksomheten tilgang til 8 leksjoner som tar for seg forskjellige områder. Gjennom Secflix - 100% sikkerhetsfilm, viser NorSIS en samling med gode tips, triks, budskap og kunnskap om sikkerhet og sikring av digitale verdier.

Les mer om Nasjonal sikkerhetsmåned 2020

Hjelp dine kunder med økt kunnskap om It-sikkerhet

For Regnskap Norge er det viktig at medlemmene har fokus på it-sikkerhet i egen virksomhet slik at medlemsbedriftene reduserer risiko for dataangrep eller sikkerhetsbrudd. Våre medlemmer er ofte en betrodd rådgiver for sine kunder, benytt muliheten og hjelp egne kunder ved å videreformidle informasjon om sikkerhetspakken. Pakken er gratis for alle virksomheter med 20 ansatte og for større virksomheter justeres prisen ut fra antall ansatte.

Last ned informasjon du kan sende til dine kunder

Pakken kan bestilles til egen virksomhet her

 

Spørsmål?
Har du noen spørsmål om Nasjonal sikkerhetsmåned eller opplæringspakken? Ta kontakt med NorSIS på telefon 400 05 899 eller e-post post@norsis.no