Hva skifter ved det digitale skiftet?

I mitt møte med medlemmer rundt om i Norge får jeg stadig en påminnelse om at det digitale skiftet ikke er noe nytt for regnskapsførere.

Del

Det er nesten ikke mulig å lese artikler i media uten å støte bort i temaet «det digitale skiftet» og lese om de store konsekvenser dette skiftet vil få for næringslivet.

I mitt møte med medlemmer rundt om i Norge får jeg stadig en påminnelse om at det digitale skiftet ikke er noe nytt for regnskapsførere. En del sentrale milepæler i regnskapsbransjen gjennom årene underbygger dette. Hva skifter da ved det digitale skiftet i vår bransje?

Innovasjon i et historisk perspektiv

Det offentlige Norge har i mange tiår vært flinke med innovasjon og teknologisk utvikling. Dette har igjen inspirert systemleverandører til å utvikle funksjonalitet for å effektivisere prosesser og forenkle hverdagen til regnskapsførere og kundene deres. Slik har det vært i mange år, og det er regjeringens intensjon at deres innovasjonstakt skal fortsette, blant annet gjennom prosjektet Nordic SmartGovernment.

Noen av de mest sentrale digitale nyvinninger har historisk vært:

 • Overgangen fra løsbladforskriften til en moderne teknologivennlig bokføringslov
 • Internett og interne nettverk som muliggjorde større grad av samhandling
 • ERP-systemer med integrerte programkomponenter
 • Utviklingen av Altinn.no og skatteetaten.no
 • Elektronisk dialog mellom offentlig sektor, borgere og virksomheter
 • Elektronisk innlevering av skattemeldinger
 • Bedre integrasjoner med bankene, og gjennom dette automatiske avstemminger
 • OCR-tolkning av fakturaer med automatiske posteringer til regnskapet
 • Introduksjon av skybaserte regnskapstjenester
 • Elektronisk fakturering, EHF-formatet
 • Elektroniske skattekort og A-meldingen
 • SAF-T, standard dataformat utviklet i 2016 for regnskapsposteringer og kassasystemer

Hvis regnskapsfører har opplevd relativt betydningsfulle «digitale skifter» år etter år – hvorfor er det da så viktig å følge med i timen akkurat nå?

Forretningsmodell

Skiftet, slik jeg ser det for vår bransje, dreier seg kanskje mindre om teknologi og mer om oss mennesker og de forretningsmodeller vi jobber ut ifra.

Fra tidligere undersøkelser har vi fått vite at rundt 80 % av våre medlemsbedrifter som hovedregel fakturerer kundene etter medgåtte timer. Regnskapsførerne merker allerede effektene av den historiske teknologiutviklingen ved at gevinsten i stor grad tilfaller kunden. Regnskapsfører tar imidlertid investeringen og risiko, så noe må være feil med modellen. Innføring av kunstig intelligens, lærende maskiner og roboter i regnskapsproduksjonen vil ikke hjelpe på denne utviklingen.

Forretningsmodellen til regnskapsfører må derfor bedre reflektere at kundeleveransen er todelt, med en teknologikomponent og en kunnskapskomponent som må prises annerledes enn som ren arbeidskraft.

Her har vi imidlertid to forskjellige utviklingstrekk som påvirker inntektspotensialet;

 • Teknologien blir lett tilgjengelig og effektiviserer hverdagen uten store investeringer for brukerne
 • Kunnskap blir mer og mer verdsatt i en komplisert hverdag. Næringsvirksomhet og regelverket det må operere under blir ikke enklere med årene. Kunnskapen må imidlertid ha et noe annet innhold enn dagens kunnskap.

Regnskapsfører bør absolutt sikre inntekter gjennom formidling og konfigurering av systemløsninger. Det vi imidlertid ser er at marginene i softwarebransjen utfordres, og da blir det også lite igjen til regnskapsfører. Dette medfører at kunnskapskomponenten blir den viktigste driveren for lønnsomhet i en digital hverdag.

Hvilken kunnskap dreier det seg om?

 • Bransjeforståelse – forstå hvordan kunden opererer, dets rammevilkår og agere på denne
 • Effektivisering – operasjonell effektivitet i produksjon, tjenesteleveranse og administrasjon
 • Regnskapsnær rådgivning – lønnsomhet, inntektspotensial, kostnadsreduksjoner, avtaleadministrasjon, egenkapitaltransaksjoner, skatte- og avgiftstilpasning mv
 • Regnskap – regnskap lager seg ikke selv, selv om noen hevder dette

 

Selge inn konsepter og ideer

Kunnskapen må utvikles og selges til kundene. Regnskapsfører kan mye av dette gjennom sin erfaring og kunnskapen er god og relevant, men regnskapsfører trenger å systematisere kunnskapen, produktifisere den og selge den inn til kundene med større grad av profesjonalitet enn i dag. I tillegg må ny kunnskap rekrutteres inn for å komplettere leveransen.

Hva skifter så ved det digitale skiftet?

 • Forretningsmodellen
 • Lederskap og medarbeiderskap
 • Kunnskapstilførsel og -anvendelse
 • Tjenesteutvikling
 • Relasjoner, marked og salg

Digitaliseringen vil være til betydelig hjelp i skiftet, men er mer en konsekvens enn en selvstendig driver.

Har du lyst til å vite mer om dette? I tillegg til å lese om vår forretningsutviklingspakke, vil dere kunne møte meg som keynote speaker på Computerworlds CIO Forum Regnskap 25.1.2018 ved Oslo Kongressenter.

Hans Christian Ellefsen er keynote speaker under Computerworlds arrangement