Skjemahjelp

Trenger du hjelp til Aksjonærregisteroppgaven og rundt Rentebegrensningsregelen?

​Aksjonærregisteroppgaven

Utfylling av Aksjonærregisteroppgaven kan være enkel men oppleves ofte komplisert og krevende for selskaper som har gjennomført ulike type omorganiseringer mv. i inntektsåret. Vi tilbyr bistand slik at regnskapsfører kan fylle ut oppgaven, basert på mottatt faktum.

Rentebegrensningsregelen

Regelen er skattelovens lengste og kanskje mest teknisk krevende. Utfylling av hovedskjema og eventuelt tilleggsskjema kan være omfattende, og forutsetter god kjennskap til regelen. Vi tilbyr bistand slik at regnskapsfører kan fylle ut oppgaven, basert på mottatt faktum.

Ønsker du å vite mer?

Jeg vil gjerne vite mer om de nye produktene Regnskap Norge ønsker å tilby.

Klikk her for å få vite mer