MVA-kompasset

Regnskap Norge identifiserer typiske MVA-problemstillinger for deg

​Gjennomgang av regnskapsforetakets portefølje hvor Regnskap Norge identifiserer typiske MVA-problemstillinger. Gjennomgangen tilpasses de bransjer regnskapsforetaket ønsker. Hvis ønskelig kan også enkeltselskaper i porteføljen gjennomgås.

​Regnskap Norge utformer en rapport med vurderinger og anbefalinger for hva regnskapsforetaket/ kundeselskapet bør gjøre for å være enda bedre rustet i fremtiden.

Ønsker du å vite mer?

Jeg vil gjerne vite mer om de nye produktene Regnskap Norge ønsker å tilby.

Klikk her for å få vite mer