5 kjappe med Tom Willy Kjønnø

Se hvordan Tom Willy Kjønne har løst utfordrende månedsrapportering for kunde med mange prosjekter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Tom Willy Kjønnø, autorisert regnskapsfører i EB Regnskap AS, tror at behovet for veiledning og bistand blant kunde vil øke i takt med automatiseringen av rutineoppgaver.

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Takk til Tom Willy Kjønnø, autorisert regnskapsfører i EB Regnskap AS og tidligere daglig leder i Kristiansund Regnskap AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe.

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Siste bekreftelser og beretninger er i ferd med å komme på plass. Nå går det i prosesser knyttet til løpende regnskap, månedsrapportering, lønn og annen bistand.

Det nærmer seg kurssesong, men når jeg kontakter «kollegaer» på andre kontor og spør om de skal på sydenkurs med Regnskap Norge, har jeg fått noen overraskende tilbakemeldinger. De har solgt virksomheten de også, og driver med andre ting. Ja, det er krevende å være daglig leder for regnskapskontor i alle størrelser. Dette årsoppgjøret har også vært utfordrende, da så mange har fått Covid-19, uten å ha fristutsettelser på nivå med i fjoråret.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Månedsrapportering for en ny klient som har svært mange prosjekter. Ved rapporteringen er opptjent ikke fakturert en vesentlig post som inneholder arbeidstimer og materiell. En annen post er endring i varelageret. Disse postene må man ha god kontroll på for å kunne rapportere et regnskap uten vesentlig feil hver måned.

Hvordan har du løst utfordringen?

Jeg benytter perioderapporteringssystem som har integrasjon med regnskapssystemet – alt i skyen. Jeg har opprettet samlerapport med kommentar, resultat og balanse med diagram for resultat i år og i fjor samt søylediagram for inntekter i år og i fjor pr. måned og kakediagram for eiendeler, gjeld og egenkapital. Jeg bokfører opptjent ikke fakturert pr. prosjekt i regnskapssystemet i stedet for en samlet post i rapporteringssystemet.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Det var fantastisk å kunne drøfte problemstillinger knyttet til prosjekt og rapportering med min sjef, som har lang erfaring med dette. Han tipset om at det må føres pr. prosjekt i regnskapssystemet og samtidig periodisere bilaget, slik at det tilbakeføres den 1. i påfølgende måned. Det er en glede at man ikke må tilbakeføre bilaget fordelt på hvert prosjekt manuelt.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Regnskapsfører må fortsatt løpende kontrollere datafangsten og behandlingen/konteringen som robotene har utført. Der man ikke har valgt å kontrollere i sanntid må man revidere og korrigere det som robotene har utført. Det kan bli løpende automatisk rapportering av mva, aga, skattetrekk og årlig skattemelding/årsregnskap. A-melding sendes automatisk ved lønnskjøring slik mange av oss har det i dag. Ved månedsrapportering må vi få klassifisering, avsetninger og periodiseringer på plass. Behovet for veiledning og bistand vil øke for klientene. Snakkende regnskapsprogram blir vanlig.

Ønsker du å bidra til spalten «5 kjappe med regnskapsføreren»? Ta kontakt med Lene N. Sundalskleiv, kommunikasjonsrådgiver i Regnskap Norge, på lene@regnskapnorge.no.