Teknologi og Innovasjon

Teknologi og Innovasjon

Teknologi og innovasjon er to sterke drivere for utviklingen i regnskapsbransjen. Innen disse områdene jobber Regnskap Norge for medlemmene i to dimensjoner; hva teknologi og innovasjon betyr for medlemsbedriftene og bransjen, og hvordan vi bruker teknologi og innovasjon for å utvikle foreningen til det beste for medlemmene.

Ta kontakt

Har du spørsmål om teknologi og innovasjon, eller om våre produkter og løsninger kan du kontakte medlemssenteret:

Tlf: 23 35 69 00
Epost: medlemssenter@regnskapnorge.no

Digitaliseringen i samfunnet generelt, og i regnskapsbransjen spesielt, krever oppmerksomhet fra aktørene i bransjen. Regnskap Norge skal gjennom sitt arbeid se fremover i tid, vurdere konsekvenser av teknologier og innovasjoner, teste ut konsepter, for så å dele erfaringene fra det vi ser med medlemsbedriftene og andre interessenter.

De teknologiske områdene vi har spesielt søkelys på er; kunstig intelligens, blockchain, kryptovaluta, elektronisk fakturering, standardisering av dataformater, plattformisering, IT-sikkerhet og beredskap, betalingsdirektivet, effektive integrasjoner, offentlig digital infrastruktur (Difi, Altinn, Skattedirektoratet mfl) og teknologiske aspekter ved personopplysningsloven. Regnskap Norge deltar også aktivt i regelverksutforming med våre teknologiske perspektiver, eksempelvis med regnskapsførerloven, bokføringsloven, kassasystemlova, merverdiavgiftsloven mv.

Vi jobber tett på systemleverandører til bransjen gjennom Regnskap Norge IT-forum, og vi jobber aktivt med å forsterke brukerperspektivet i systemutviklingen.

Regnskap Norge jobber også med innovasjon på flere arenaer; gjennom vår egen innovasjonslab, i samarbeid med eksterne aktører og gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter med akademia. Vi bistår master- og bachelorstudenter som skriver oppgaver innen digitalisering, spesifikke teknologier og utvikling av regnskapsvirksomheter og regnskapsbransjen. Gjennom dette arbeidet sikrer vi at medlemmene blir bedre forberedt på hva som kommer fremover.