Nyheter som RSS-feed

Her kan du abonnere på nyheter fra Regnskap Norge i RSS-format.

Denne er kun tilgjengelig for medlemmer hos Regnskap Norge.

RSS-feed gir deg automatisk og fortløpende nyheter fra regnskapnorge.no. Legg inn følgende adresse i RSS-leseren: https://www.regnskapnorge.no/regnskapnorgerss

Den som programmerer dine nettsider kan sette opp et skript som henter inn informasjon fra vår rss-feed.

Vi har oppgradert RSS feeden til å følge RSS 2.0 standard. 
http://www.rssboard.org/rss-specification

*Vi leverer kun denne feeden og gjør ikke noe endringer annet enn å holde den oppdatert og sørge for at den fungerer. Ønsker man å filtrere feeden må man få en utvikler til å lage et oppsett for deres område som henter inn vår RSS feed.