Presse

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Hovedtyngden av landets yrkesutøvere er tilsluttet foreningen som teller 7 500 medlemmer med autorisasjon. Omlag 400 000 virksomheter får ivaretatt sine regnskaps- og økonomioppgaver av en autorisert regnskapsfører. Regnskapsbransjens omsetningen utgjorde i 14 milliarder i 2015.

 

 

Christine Lundberg Larsen
Administrerende direktør

452 11 552 / 23 35 69 00

christine.lundberg.larsen@regnskapnorge.no
 Per-Ole Hegdahl

Per-Ole Hegdahl
Advokat

958 37 464 / 23 35 69 23

per-ole.hegdahl@regnskapnorge.no