Presse

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge.

Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder. Regnskap Norges over 8 000 medlemmer sitter så tett på næringslivet, særlig de små og mellomstore bedriftene (SMB), at vi kjenner virksomhetenes utfordringer godt og vet hva som er viktig for dem.

Regnskap Norge jobber for næringslivets interesser og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

PRESSEMELDINGER

(tidligere) PRESSEMELDINGER

PRESSEBILDER

Lene_Naustvik_Sundalskleiv_200x200.jpg

Lene N. Sundalskleiv
Pressekontakt 

473 14 948

lene@regnskapnorge.no

Rune Aale-Hansen

Rune Aale-Hansen
Administrerende direktør og talsperson for Regnskap Norge 

413 17 563

rune.aale-hansen@regnskapnorge.no