Presse

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Hovedtyngden av landets yrkesutøvere er tilsluttet foreningen. Rundt 400 000 virksomheter får ivaretatt regnskaps- og økonomioppgaver av en autorisert regnskapsfører.

 

 Marit Kaarbø Løvold

Marit Kaarbø Løvold
Pressekontakt 

990 29 507 / 23 35 69 29

marit.lovold@regnskapnorge.no