Presse

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge.

Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder. Regnskap Norges over 8 000 medlemmer sitter så tett på næringslivet, særlig de små og mellomstore bedriftene (SMB), at vi kjenner virksomhetenes utfordringer godt og vet hva som er viktig for dem.

Regnskap Norge jobber for næringslivets interesser og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

PRESSEMELDINGER

(tidligere) PRESSEMELDINGER

PRESSEBILDER

Marit Kaarbø Løvold

Marit Kaarbø Løvold
Pressekontakt 

990 29 507 / 23 35 69 29

marit.lovold@regnskapnorge.no

Rune Aale-Hansen

Rune Aale-Hansen
Administrerende direktør og talsperson for Regnskap Norge 

413 17 563

rune.aale-hansen@regnskapnorge.no