Presse

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Hovedtyngden av landets yrkesutøvere er tilsluttet foreningen. Omlag 400 000 virksomheter får ivaretatt regnskaps- og økonomioppgaver av en autorisert regnskapsfører. Regnskapsbransjens omsetning utgjorde 16,3 milliarder i 2018.

 

 Marit Kaarbø Løvold

Marit Kaarbø Løvold
Pressekontakt / kommunikasjonsansvarlig

990 29 507 / 23 35 69 29

marit.lovold@regnskapnorge.no
 

Christine Lundberg Larsen
Administrerende direktør

452 11 552 / 23 35 69 00

christine.lundberg.larsen@regnskapnorge.no