Medlemskap

Innmelding

Personmedlemskap:

  • Inneha autorisasjon som regnskapsfører.
  • Personer som jobber i autoriserte regnskapsforetak kan bare være medlem hvis foretaket har bedriftsmedlemskap. 

Bedriftsmedlemskap: 

  • Bedrift må være autorisert regnskapsselskap eller EPF der innehaver er autorisert regnskapsfører. 

Student- og praksismedlemskap:

  • Studere regnskap og økonomi på bachelor eller masternivå eller være i toårig praksis innenfor regnskapsfag.

 

Gå til innmeldingsskjema

Innmelding ikke-autorisert

Personmedlemskap for personer som ikke er autorisert:

  • Daglig leder i autorisert regnskapsforetak som er medlem
  • Ansatt i autorisert regnskapsforetak som er medlem
  • Statsautoriserte regnskapsførere som har deponert på tittelen

Gå til innmelding

Forsikring

Alle bedrifter med serviceabonnement i Regnskap Norge må ha en profesjons- ansvarsforsikring. Derfor tilbyr vi alle å ta del i en kollektiv avtale på profesjonsansvars- forsikring og kriminalitetsforsikring. Vi har også fordelsavtaler på andre forsikringer som medlemmer kan ta del i.  

Priser og avtaler på forsikring

Vil du ha tilgang til våre artikler?

Om du ikke er autorisert eller studerer økonomiske fag, men fortsatt synes det vi driver med er spennende, kan du få tilgang til våre kurs og fagartikler ved å registrere deg som bruker. Du vil ikke få tilgang til våre medlemsfordeler og noe annen funksjonalitet. 

Lenke til registreringsskjema

Ofte stilte spørsmål

  • Det kan du dessverre ikke. Så lenge du jobber i et autorisert regnskapsbyrå må både person og byrå ha tilknytning til Regnskap Norge. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin kvalitetskontroll. Hvis selskapet ikke er tilknyttet oss, mister vi kontrollfunksjonen og det strider med våre vedtekter og vår avtale med Finanstilsynet.

  • Nei, du betaler kun for perioden du er medlem og kontigenten beregnes da på bakgrunn av antall måneder som gjenstår av kalenderåret.

  • Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder også selskaper. Du må derfor søke Finanstilsynet om å oppnå autorisasjon på selskapet. Her finner du mer informasjon og mal for søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap. Merk at Finanstilsynet må ha fattet vedtak om autorisasjon før selskapet meldes inn i Regnskap Norge.