Hvem kan bli medlem?

Medlemskapene i Regnskap Norge er bygget opp rundt samarbeidet vi har med Finanstilsynet og de retningslinjer som gjelder for kontroll av statsautoriserte regnskapsførere.

For å bli medlem i Regnskap Norge må du som person enten

1. Inneha autorisasjon som regnskapsfører*

2. Studere regnskap og økonomi på bachelor- eller masternivå

3. Være ute i 2-årig praksis etter endt utdannelse med mål om å oppnå autorisasjon

*Statsautorisert regnskapsfører må også være ansatt i et autorisert regnskapsforetak eller ENK som har tegnet bedriftsmedlemskap (serviceabonnement) i foreningen.

Unntaksvis kan statsautoriserte regnskapsførere som jobber og fører regnskap internt i andre virksomheter og som ikke er underlagt kravet om kontroll, tegne personmedlemskap. Siden disse medlemmene ikke er tilknyttet en regnskapsbedrift som betaler serviceabonnement, får de en personlig serviceavgift i tillegg til kontingenten.

Statsautoriserte regnskapsførere som arbeider i et autorisert regnskapsforetak, eller ENK, hvor bedriften ikke ønsker medlemskap i foreningen kan dessverre ikke være personlige medlemmer i Regnskap Norge. Uttrekket til kontroll av medlemmer gjøres på bedriftsnivå, og hvis bedriften ikke er tilknyttet foreningen mister vi kontrollfunksjonen av personmedlemmene. Noe som igjen strider mot våre vedtekter og vår avtale med Finanstilsynet.

Er du i tvil om hvilken kategori du hører hjemme i, eller har spørsmål til medlemsregistreringen er det bare å ta kontakt med oss på medlemssenter@regnskapnorge.no