Innmeldingsskjema

Hei! Så gøy at du vil bli medlem hos oss. Vi gleder oss til å dele fagstoff med deg, tilby deg aktuelle kurs og se deg på ett av våre mange arrangementer. Jo flere medlemmer foreningen har, desto større kraft er det også i stemmen vår når vi jobber for bedre rammebetingelser for deg og bransjen. Velkommen!

Medlemskapet i Regnskap Norge er bygget opp rundt samarbeidet vi har med Finanstilsynet og de retningslinjer som gjelder for kontroll av statsautoriserte regnskapsførere.

Personmedlemskap

  • Jeg er statsautorisert regnskapsfører og arbeider i et godkjent regnskapsselskap som er registrert i Regnskap Norge. 
  • Jeg er statsautorisert regnskapsfører og arbeider ikke i et regnskapsselskap.

Bedriftsmedlemskap

  • Bedriften er godkjent regnskapsselskap.
  • Bedriften er et enkeltpersonforetak der innehaver er statsautorisert regnskapsfører.

Student- og praksismedlemskap

  • Jeg er student og vil bli studentmedlem i Regnskap Norge (dette er gratis).
  • Jeg har avtale om praksis hos et regnskapsforetak og vil bli praksismedlem i Regnskap Norge.