Innmeldingsskjema

Medlemskapet i Regnskap Norge er bygget opp rundt samarbeidet vi har med Finanstilsynet og de retningslinjer som gjelder for kontroll av autoriserte regnskapsførere.

Personmedlemskap

  • Jeg er autorisert regnskapsfører og arbeider i en regnskapsbedrift som er medlem i Regnskap Norge. 
  • Jeg er autorisert regnskapsfører og arbeider ikke i en regnskapsbedrift.

Bedriftsmedlemskap

  • Bedriften er autorisert regnskapsvirksomhet.
  • Bedriften er et enkeltpersonsforetak der innehaver er autorisert regnskapsfører.

Student- og praksismedlemskap

  • Jeg er student og vil bli studentmedlem i Regnskap Norge (dette er gratis).
  • Jeg har avtale om praksis hos en regnskapsbedrift og vil bli praksismedlem i Regnskap Norge.