Kontakt oss

Forespørsler angående medlemskap, kurs og forsikring

medlemssenter@regnskapnorge.no
tel. (+47) 23 35 69 00

Fagsupport for medlemmer innen temaene:

 • Bokføring
 • Årsregnskap
 • Ekstern regnskapsføring
 • Skatt
 • Merverdiavgift
 • Selskapsrett
 • Lønn & HR-a
 • Teknologi
 • Personopplysningsloven
 • Bærekraft

Kontakt fagsupport

Andre henvendelser:

post@regnskapnorge.no

 

Adresse

Postadresse Besøksadresse
Postboks 99 Sentrum
0101 Oslo
Støperigata 2
0250 Oslo

 

Betalingsinformasjon

Vi har effektivisert betalingsrutinene og innført tvungen KID

Mer informasjon

Organisasjonsnummer

 • Regnskap Norge: 871278342
 • Regnskap Norge AS: 985196087