Kontakt oss

Forespørsler angående medlemskap, kurs og forsikring

medlemssenter@regnskapnorge.no
tel. (+47) 23 35 69 00

Fagsupport for medlemmer innen temaene:

  • Bokføring
  • Årsregnskap
  • Ekstern regnskapsføring
  • Skatt
  • Merverdiavgift
  • Selskapsrett
  • Lønn & HR-a

Kontakt fagsupport

Andre henvendelser:

post@regnskapnorge.no

 

Adresse

Postadresse Besøksadresse
Postboks 99 Sentrum
0101 Oslo
Støperigata 2
0250 Oslo

 

Betalingsinformasjon

Vi har effektivisert betalingsrutinene og innført tvungen KID

Mer informasjon

Organisasjonsnummer

  • Regnskap Norge: 871278342
  • Regnskap Norge AS: 985196087