Regnskap Norge effektiviserer innbetalingsrutinene

Fra 11. januar 2017 har vi innført tvungen KID på følgende bankkontonumre i DNB:

• 5010.05.93952 tilhørende 985 196 087 – Regnskap Norge AS
• 7085.05.05622 tilhørende 871 278 342 – Regnskap Norge

Vi har i mange år benyttet KID på våre fakturaer. Ved å fakturere med KID får vi innbetalinger rett inn i regnskapet, bedre kontroll over utestående fordringer, enklere bankavstemming, og bedre purrerutiner.

KID er nå også innført på våre kreditnotaer.

Vi har mulighet til å sende faktura i EHF-format, noe som gjør at KID-nummer leses inn automatisk hos mottaker.