Økonomifaget

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid innen regnskap, skatt, avgift, RF-regelverket, lønn & HR-a. Vi publiserer kontinuerlig fagnyheter for å holde deg oppdatert.

Fagartikler

Her finner du alle artikler innen regnskap, skatt, avgift, RF-regelverket, lønn & HR-a.

Til artiklene

Autorisasjon og yrke

Her finner du informasjon om yrket, utdanning, etterutdanning, autorisasjon, og ikke minst god regnskapsføringsskikk.

Gå til siden

Satser og regulativer

Her finner du nyttige satser og regulativer samlet på ett sted. 

Gå til siden