Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig

Regnskap Norge (organisasjonsnummer 871 278 342) er behandlingsansvarlig, og skal behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift, samt Datatilsynets konsesjon til å behandle slike opplysninger.

Hvordan brukes personopplysninger?

De personopplysninger som innhentes er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet, sende ut informasjon om våre tjenester med riktig innhold, kunne ta kontakte/følge opp, samt oppfylle våre forpliktelser knyttet til medlemskapet eller kundeforholdet, ordrehåndtering, fakturering og forøvrig kunne betjene ønsker og forespørsler. Videre benyttes opplysningene til markedsundersøkelser og analyse på overordnet nivå.

Oppdatering mot Finanstilsynets konsesjonsregister

For autoriserte regnskapsfører med medlemskap i Regnskap Norge, har vi konsesjon for oppbevaring og bruk av fødselsnummer. Denne opplysningen benyttes for å kunne kontrollere og oppdatere medlemmenes autorisasjon som regnskapsfører mot Finanstilsynets konsesjonsregister. Her kreves det at vi har en entydig identifikasjon av det enkelte medlem. Fødselsnummeret vil aldri bli brukt i andre sammenhenger en mot Finanstilsynet og ved adressevask.

Kvalitetskontrollen

Regnskap Norge har et samarbeid med Finanstilsynet om kontroll av personer med autorisasjon som regnskapsfører og regnskapsførervirksomheter med konsesjon. For å sikre entydig identifisering av hvem som er tatt ut til kontroll og for å unngå dobbeltkontroll anvendes fødselsnummer som entydig identifikator.  

Finn en regnskapsfører

I søkeportalen “Finn en regnskapsfører” vises personmedlemmer under fanen personsøk. Her vises også arbeidsgivertilknytning og kontaktopplysninger. Medlemmet kan selv reservere seg fra visning under “Min side” på regnskapnorge.no. Søkeportalen er en nyttig funksjon for næringslivet på utkikk etter en samarbeidspartner og for medlemmer som ønsker å synliggjøre seg overfor potensielle kunder og markedet for øvrig.

Min oppdatering

Regnskap Norge tilbyr medlemmer et elektronisk arkiv (Min oppdatering) for oppbevaring av kurstimer, som medlemmene trenger som dokumentasjon overfor Finanstilsynet.  Her vises oppdatert status for gjennomførte kurs og registrerte timer i forhold til lovpålagte krav om etterutdanning. Tjenesten er svært nyttig for å holde en samlet oversikt over sin etterutdanning. Medlemmer kan tre ut av tjenesten dersom dette ønskes.

Hvilke personopplysninger registreres?

Opplysningskategori Spesifisering Gjelder for
Kontaktopplysninger Navn, adresse, epost og telefon (arbeid, privat/mobil) Alle
Medlemsnummer Medlemmets eller andre kunders identifikasjonsnummer Alle
Fødselsnummer Fødselsdato (første 6 siffer) og personnummer (siste 5 siffer) Medlemmer
Stilling Stillingsnivå og -tittel Medlemmer
Autorisasjon/godkjenning Godkjenning som autorisert regnskapsfører, registrert eller statsautorisert revisor (frivillig) Medlemmer
Autorisasjonsdato Dato for autorisasjon som regnskapsfører (for å kunne beregne behovet for obligatorisk etterutdanning) Medlemmer
Arbeidsgiver Bedriften du arbeider i (for å kunne utføre kvalitetskontroll av leverandører av regnskapsførertjenester og kontroll av antall årsverk, fakturering, mv.) Medlemmer
Verving Hvis du er vervet som medlem;  hvem som har vervet deg (frivillig) Medlemmer
Avgitt samtykkeerklæring For oppbevaring og bruk av personopplysninger Medlemmer
Kjøpsopplysninger Kjøpte kurs og eventuelt andre produkter levert fra Regnskap Norge AS Alle
Oppdatering Dine registrerte oppdateringstimer Medlemmer
Kontaktformer  Gjennom hvilke kanaler vi kan ta kontakt Alle
Diskusjonsforum Hvis du deltar i diskusjonsforum, som for eksempel ERFA veggen, vil opplysningene du gir der være tilgjengelige for andre som har  tilgang Medlemmer

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Dine personopplysninger benyttes kun av Regnskap Norge og Regnskap Norge AS, og utleveres ikke til andre virksomheter. For medlemmer med autorisasjon som regnskapsfører er foreningen pliktig til å utlevere medlemmenes navn og personnummer til Finanstilsynet for ajourhold av autorisasjonsopplysningene. Dersom medlemmet eller andre kunder deltar på kurs i regi av Regnskap Norge vil det bli utlevert deltakerliste til kursdeltakerne, men som kun inneholder den enkeltes navn, arbeidssted, postnummer og -sted til arbeidsgiver.    

 
Hvordan oppbevares opplysningene?

Regnskap Norge oppbevarer personopplysninger i sitt ERP-system og webpubliseringssystem. Alle data er lagret på en trygg og forskriftsmessig måte hos vår IT driftspartner med gode sikkerhets og back-up rutiner. Personopplysningene oppbevares så lenge medlemmet innehar medlemskap og inntil prosessen med avslutning av medlemsforholdet er gjennomført. Dersom det er ønskelig at Regnskap Norge tar vare på opplysningene vil disse forbli oppbevart inntil beskjed gis om sletting.      
 

Innsyn, retting og sletting av opplysninger

I henhold til personopplysningslovens har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til medlemssenter@regnskapnorge.no eller post@regnskapnorge.no. Ved henvendelse må du oppgi  ditt navn og brukernummer/medlemsnummer. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet. Alle medlemmer har for øvrig innsyn og mulighet for å rette fødsels- og kontaktopplysninger på Min side under personopplysninger. 

Bruk av informasjonskapsler (Cookie) på internettsider

Cookie en liten tekstfil som lagres lokalt på brukerens PC/enhet og gjør at et nettsted kan kjenne igjen din datamaskin. Cookie samler altså informasjon om nettsider du har besøkt og kan blant annet huske passord til steder du logger deg inn eller når du ønsker å forbli pålogget, som for eksempel til regnskapnorge.no. Regnskap Norge bruker også cookies for å samle inn informasjon vedrørende besøksstatistikk på våre nettsider, som legges til grunn for videreutvikling og forbedring av våre websider. De innsamlede dataene vil aldri bli knyttet til personlige opplysninger. For å samle informasjon vedrørende trafikk på våre nettsider og hvilke sider brukeren besøker, bruker vi analyse verktøyet Google Analytics.

Når du logger deg inn på regnskapnorge.no med brukernummer og passord opptrer du ikke lenger anonymt. Vi bruker kunnskapen om hvem du er til å gi deg informasjon, tilbud og selvbetjeningsfunksjonalitet relatert til ditt kunde-/medlemsforhold, dine abonnement og tjenester. Når du er innlogget er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå "https://" først i adressen i din nettleser.