Næringspolitikk

Vårt næringspolitiske arbeid har som mål å bidra til regler og rammebetingelser som bygger opp under verdiskaping, og et sunt og bærekraftig næringsliv.

For å nå de næringspolitiske målene har vi fokus på

  • At regelverksutviklingen etterstreber FORENKLINGER, basert på kost/nytte
  • At de næringsdrivende har tilstrekkelig RETTSSIKKERHET
  • Å bygge opp under SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT, herunder SIRKULÆR ØKONOMI

Regnskap Norge er regnskapsbransjens viktigste pådriver, talerør og høringsinstans, og har utstrakt kontakt med myndigheter, politikere og samarbeidspartnere.

I tillegg til regnskapsførernes egen rammelovgivning, jobber vi for næringslivets interesser generelt, og SMB-bedriftene spesielt. Prioriterte regelverksområder er innenfor regnskap-, skatt, avgift og foretaksretten.

Forenklingskonferansen

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. 

Les mer