Næringspolitikk

Vårt næringspolitiske arbeid har som mål å bidra til regler og rammebetingelser som bygger opp under verdiskaping, og et sunt og bærekraftig næringsliv.

Forenklingsrapporten

Regnskap Norges forenklingsrapport inneholder nær 40 forslag som samlet sparer næringslivet for 30 milliarder i administrative byrder.

Se rapporten

Regnskap Norge er regnskapsbransjens viktigste pådriver, talerør og høringsinstans, og har utstrakt kontakt med myndigheter, politikere og samarbeidspartnere.

I tillegg til regnskapsførernes egen rammelovgivning, jobber vi for næringslivets interesser generelt, og SMB-bedriftene spesielt. Prioriterte regelverksområder er innenfor regnskap-, skatt, avgift og foretaksretten.

Kontakt oss

Har du innspill til ett av våre næringspolitiske hovedområder; forenklinger, bærekraft og rettssikkerhet?

Kontakt oss gjerne 😊

Send inn ditt innspill

Regnskap Norge er opptatt av

  • At regelverksutviklingen etterstreber FORENKLINGER, basert på kost/nytte
  • At de næringsdrivende har tilstrekkelig RETTSSIKKERHET
  • Å bygge opp under SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT, herunder SIRKULÆR ØKONOMI

Forenklingskonferansen

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. 

Les mer