Næringspolitikk

Regnskap Norge er regnskapsbransjens viktigste pådriver, talerør og høringsinstans, og har utstrakt kontakt med myndigheter, politikere og samarbeidspartnere.

Prioriterte områder innen næringspolitikk er regnskapsførernes egen rammelovgivning, regelverksutvikling innen regnskap-, skatt- og avgiftsområdet, forenkling, skattyteres rettssikkerhet og samfunnsansvar.

Arendalsuka 2019

Regnskap Norge deltar på Arendalsuka.

Les mer