RN Kundesjekk

Hvitvaskingsloven krever kundekontroll

Denne våren lanseres RN Kundesjekk som hjelper bedriften med kontroll på sine plikter etter hvitvaskingsloven. Sammen med BankID AML (Anti Money Laundering) og Kundesjekk.no lager vi en løsning tilpasset alle våre medlemsbedrifter og øvrige kunder, som gir tilgang på informasjon som kreves for å gjøre en god kundekontroll.

Krav til dokumentasjon og kontroll

I hvitvaskingsloven kreves det at alle rapporteringspliktige skal foreta risikobasert kundetiltak. Dette betyr blant annet at kundens identitet skal bekreftes, reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer skal identifiseres, og i tillegg skal det tas stilling til kundens risikoprofil. I tillegg kreves det løpende oppfølging av kundeforhold.

Finanstilsynet gjennomfører regelmessig kontroller i forbindelse med antihvitvasking. RN Kundesjekk gjør det mulig å foreta en kundesjekk kun ved et tastetrykk og med riktig dokumentasjon på plass. Enklere blir det ikke!

Gjennom webportalen Kundesjekk.no som er basert på BankID AML lager vi en tilpasset løsning for alle våre medlemsbedrifter. Den vil forenkle arbeidet med kundekontrollen av bedriftskunder, personkunder og gir løpende oppfølging.
 

Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre

  • Legitimer kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
  • Sjekk kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
  • Finn ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets’ nordiske PEP-liste
  • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
  • Oppdag endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet

Med det nye produktet kan du være trygg på at kravene til nødvendig dokumentasjon ivaretas på en effektiv måte. Fyll ut kontaktskjema for å få vite mer om RN Kundesjekk.