KS Komplett

KS Komplett er et dataverktøy spesielt utviklet for regnskapsbransjen.

Produktet skal hjelpe regnskapsbyråer og regnskapsavdelinger til å kvalitetssikre kontordriften og oppdragsutførelsen. Vi følger gangen i et oppdrag, og dekker prosessen fra utarbeidelse av tilbud til opphør av kundeforhold. KS Komplett vil være et meget nyttig og anvendelig verktøy for alle som er opptatt av å ivareta god kvalitet i det daglige arbeidet.

KS Komplett inneholder forslag til interne rutiner og en rekke hjelpemidler og maler. Dette er en verktøykasse hvor du plukker de deler du synes kan være nyttig for deg og byrået.

Som medlem får du produktet til medlemspris.

 Priser  |  Innhold i produktet | kskomplett.no

Bestill her