Priser og kontingenter

Våre priser og avgifter er avhengig av om du er autorisert eller student og om du er tilknyttet en regnskapsbedrift eller er ansatt i en annen type virksomhet.

Autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift
Dersom du er autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift påløper medlemskontingent, serviceavgift og kontrollavgift. Medlemskapet omfatter både person og byrå, og du kan ikke få det ene uten det andre.

Autorisert og ikke ansatt i en regnskapsbedrift
Dersom du er autorisert, men ansatt i annen type virksomhet (dvs. ikke regnskapsbedrift) påløper medlemskontingent og personlig serviceabonnement. 

Student eller i praksis
Hvis du ikke er autorisert, men er student eller arbeider i praksis, påløper ingen medlemskontingent. Dersom du tidligere har vært medlem og har gått av med pensjon påløper kun medlemskontingent.

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, enten via Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Her finner du priser og mer informasjon om Regnskap Norges forsikringstilbud.


MEDLEMSKONTIGENTER

Personmedlemskap Kontingent per år
Første medlem i regnskapsbedrift (faglig ansvarlig) kr 1 900
Andre medlem, tredje medlem osv. i regnskapsbedrift  kr 740
Medlem i annen virksomhet (jobber ikke i regnskapsbedrift) kr 1 900
Personlig serviceabonnement annen virksomhet, eks MVA     kr 1 050 
Daglig leder i regnskapsbedrift (ikke autorisert) kr 1 900
Pensjonistmedlemskap (ikke lenger autorisert) kr 740
Student- og praksismedlemskap Gratis


SERVICE- OG KONTROLLAVGIFT

Priser gjeldende fra 1. januar 2019

Antall årsverk i
regnskapsbedriften
Serviceavgift
per år
Kontrollavgift
per år
Inntil 0,5 årsverk kr 1 170 kr 775
0,6 - 1,0 årsverk kr 2 340 kr 1 550
1,1 - 1,9 årsverk kr 3 840 kr 2 620
2 - 2,9 årsverk

kr 5 700

kr 3 070
3  - 3,9 årsverk kr 7 430 kr 3 870
4 - 5,9 årsverk kr 9 360 kr 4 780
6 - 11,9 årsverk kr 13 800 kr 6 330
12 - 19,9 årsverk kr 22 640 kr 8 020
20 - 49,9 årsverk kr 33 410 

kr 11 560

50 - 99,9 årsverk kr 58 700 kr 30 850
100 - 150 årsverk kr 66 820 kr 53 980
151 - 300 årsverk kr 108 580 kr 69 410
301 - 500 årsverk kr 158 720 kr 77 120
Over 500 årsverk kr 208 850 kr 84 850

Merk at MVA kommer i tillegg til oppførte priser, og ved eventuell etterkontroll tillegges et gebyr på kr 13 330 (uavhengig av regnskapsbedriftens størrelse).

OM KONTIGENTENE

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er differensiert. Det er en pris for første medlem i regnskapsbedriften, og deretter en lavere pris per person dersom flere fra samme bedrift tegner medlemskap. 

Medlemskontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av møteplasser, nettverk og samtlige utvalg i regi av foreningen. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, forskning og bransjeutvikling samt utvikling av verktøy og hjelpemidler på web.

Serviceavgift
Serviceavgiften beregnes på bakgrunn av antall utførte årsverk i regnskapsbedriften og som ett årsverk regnes ca 1 750 timer.

Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter kurs og kunnskapsutvikling, faglig støtte og support, informasjonsformidling, fordelsavtaler, markedsføring, analysearbeid, webutvikling med mer.

Kontrollavgift
Kontrollavgiften beregnes også på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsbedriften.

Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges kvalitetskontrollordning. Medlemsbyråer skal kontrolleres minimum hvert syvende år.