Priser og kontingenter

Våre priser og avgifter er avhengig av om du er autorisert eller student og om du er tilknyttet en regnskapsbedrift eller er ansatt i en annen type virksomhet.

Autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift
Dersom du er autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift påløper medlemskontingent, serviceavgift og kontrollavgift. Medlemskapet omfatter både person og byrå, og du kan ikke få det ene uten det andre.

Autorisert og ikke ansatt i en regnskapsbedrift
Dersom du er autorisert, men ansatt i annen type virksomhet (dvs. ikke regnskapsbedrift) påløper medlemskontingent og personlig serviceabonnement. 

Student eller i praksis
Hvis du ikke er autorisert, men er student eller arbeider i praksis, påløper ingen medlemskontingent. Dersom du tidligere har vært medlem og har gått av med pensjon påløper kun medlemskontingent.

Ikke-autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift
Dersom du ikke er autorisert regnskapsfører, men er daglig leder eller ansatt i en regnskapsbedrift som betaler service- og kontrollavgift til foreningen kan du søke om medlemskap. 

Deponert på tittelen som statsautorisert regnskapsfører
Har du deponert på tittelen som statuautorisert regnskapsfører kan du fortsatt være medlem i foreningen. 

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, enten via Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Her finner du priser og mer informasjon om Regnskap Norges forsikringstilbud.


MEDLEMSKONTIGENTER

fra 1. januar 2023

Personmedlemskap Kontingent per år
Første medlem i regnskapsbedrift (faglig ansvarlig) kr 2 015
Andre medlem, tredje medlem osv. i regnskapsbedrift  kr 790
Medlem i annen virksomhet (jobber ikke i regnskapsbedrift) kr 2 015
Personlig serviceavgift, annen virksomhet, eks MVA     kr 1 440
Daglig leder i regnskapsbedrift (ikke autorisert) kr 2 015
Pensjonistmedlemskap (tidligere medlem, ikke lenger autorisert) kr 790
Student- og praksismedlemskap Gratis
Deponert medlem kr 790
Ansatt i regnskapsbedrift kr 790


SERVICE- OG KONTROLLAVGIFT

Priser gjeldende fra 1. januar 2023

Antall årsverk i
regnskapsbedriften
Serviceavgift
per år
Kontrollavgift
per år
Inntil 0,5 årsverk kr 1 410 kr 830
0,6 - 1,0 årsverk kr 2 810 kr 1 640
1,1 - 1,9 årsverk kr 4 590 kr 2 790
2 - 2,9 årsverk

kr 6 840

kr 3 260
3  - 3,9 årsverk kr 8 890 kr 4 110
4 - 5,9 årsverk kr 11 200 kr 5 090
6 - 11,9 årsverk kr 16 520 kr 6 730
12 - 19,9 årsverk kr 27 100 kr 8 530
20 - 49,9 årsverk kr 40 000

kr 12 290

50 - 99,9 årsverk kr 70 010 kr 32 800
100 - 150 årsverk kr 80 010 kr 57 400
151 - 300 årsverk kr 130 020 kr 73 800
301 - 500 årsverk kr 190 070 kr 81 990
Over 500 årsverk kr 250 100 kr 90 220

Merk at MVA kommer i tillegg til oppførte priser, og ved eventuell etterkontroll tillegges et gebyr på kr 14 180 (uavhengig av regnskapsbedriftens størrelse).

OM KONTIGENTENE

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er differensiert. Det er en pris for første medlem i regnskapsbedriften, og deretter en lavere pris per person dersom flere fra samme bedrift tegner medlemskap. 

Medlemskontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av møteplasser, nettverk og samtlige utvalg i regi av foreningen. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, forskning og bransjeutvikling samt utvikling av verktøy og hjelpemidler på web. 

Medlemskontingenten faktureres fra foreningen. 

Serviceavgift
Serviceavgiften beregnes på bakgrunn av antall utførte årsverk i regnskapsbedriften og som ett årsverk regnes ca 1 750 timer.

Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter kurs og kunnskapsutvikling, faglig støtte og support, informasjonsformidling, fordelsavtaler, markedsføring, analysearbeid, webutvikling med mer.

Serviceavgiften faktureres fra Regnskap Norge AS.

Kontrollavgift
Kontrollavgiften beregnes også på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsbedriften.

Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges kvalitetskontrollordning. Medlemsbedrifter skal kontrolleres minimum hvert syvende år.

Kontrollavgift, samt gebyr på etterkontroll faktureres fra foreningen. 

Medlemskap

Personmedlemskap:

  • Inneha autorisasjon som regnskapsfører.
  • Personer som jobber i autoriserte regnskapsforetak kan bare være medlem hvis foretaket har bedriftsmedlemskap. 

Bedriftsmedlemskap: 

  • Bedrift må være autorisert regnskapsselskap eller EPF der innehaver er autorisert regnskapsfører. 

Student- og praksismedlemskap:

  • Studere regnskap og økonomi på bachelor eller masternivå eller være i toårig praksis innenfor regnskapsfag.

Gå til innmelding

Innmelding ikke-autorisert

Medlemskap for personer som ikke er autorisert:

  • Daglig leder i autorisert regnskapsforetak som er medlem
  • Ansatt i autorisert regnskapsforetak som er medlem
  • Statsautoriserte regnskapsførere som har deponert på tittelen

Gå til innmelding