Priser og kontingenter

Våre priser og avgifter er avhengig av om du er autorisert eller student og om du er tilknyttet en regnskapsbedrift eller er ansatt i en annen type virksomhet.

Autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift
Dersom du er statsautorisert regnskapsfører og tilknyttet et regnskapsselskap eller ENK påløper medlemskontingent, serviceavgift og kontrollavgift. Medlemskapet omfatter både person og foretak, og du kan ikke få det ene uten det andre.

Autorisert og ikke ansatt i en regnskapsbedrift
Dersom du er statsautorisert regnskapsfører, men ansatt i annen type virksomhet (dvs. ikke regnskapsselskap) påløper medlemskontingent og personlig serviceabonnement. 

Student eller i praksis
Hvis du ikke er autorisert, men er student eller arbeider i praksis, påløper ingen medlemskontingent. 

Pensjonist
Dersom du tidligere har vært statsautorisert regnskapsfører og medlem, og har gått av med pensjon kan du søke om pensjonistmedlemskap. Pensjonsiter betaler kun medlemskontingent.

Ikke-autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift
Dersom du ikke er autorisert regnskapsfører, men er daglig leder eller ansatt i en regnskapsbedrift som betaler service- og kontrollavgift til foreningen kan du søke om medlemskap. 

Deponert på tittelen som statsautorisert regnskapsfører
Har du deponert på tittelen som statsautorisert regnskapsfører kan du fortsatt være medlem i foreningen og holde deg oppdatert. 

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, enten via Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Her finner du priser og mer informasjon om Regnskap Norges forsikringstilbud.


MEDLEMSKONTIGENTER

fra 1. januar 2024

Personmedlemskap Kontingent per år
Første medlem i regnskapsbedrift (faglig ansvarlig) kr 2 130
Andre medlem, tredje medlem osv. i regnskapsbedrift  kr 865
Medlem i annen virksomhet (jobber ikke i regnskapsbedrift) kr 2 130
Personlig serviceavgift, annen virksomhet, eks MVA     kr 1 510
Daglig leder i regnskapsbedrift (ikke autorisert) kr 2 130
Pensjonistmedlemskap (tidl. medlem, ikke lenger autorisert) kr 865
Student- og praksismedlemskap Gratis
Deponert medlem kr 865
Ansatt i regnskapsbedrift (ikke autorisert) kr 865


SERVICE- OG KONTROLLAVGIFT

Priser gjeldende fra 1. januar 2024

Antall årsverk i
regnskapsbedriften
Serviceavgift
per år
Kontrollavgift
per år
Inntil 0,5 årsverk kr 1 480 kr 880
0,6 - 1,0 årsverk kr 2 950 kr 1 740
1,1 - 1,9 årsverk kr 4 820 kr 2 950
2 - 2,9 årsverk

kr 7 180

kr 3 450
3  - 3,9 årsverk kr 9 330 kr 4 350
4 - 5,9 årsverk kr 11 760 kr 5 390
6 - 11,9 årsverk kr 17 350 kr 7 120
12 - 19,9 årsverk kr 28 460 kr 9 020
20 - 49,9 årsverk kr 42 000

kr 13 000

50 - 99,9 årsverk kr 73 510 kr 34 700
100 - 150 årsverk kr 84 010 kr 60 730
151 - 300 årsverk kr 136 520 kr 78 080
301 - 500 årsverk kr 199 570 kr 86 750
Over 500 årsverk kr 262 610 kr 95 450

Merk at MVA kommer i tillegg til oppførte priser, og ved eventuell etterkontroll tillegges et gebyr på kr 15 000 (uavhengig av regnskapsbedriftens størrelse).

OM KONTIGENTENE

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er differensiert. Det er en pris for første medlem i regnskapsbedriften, og deretter en lavere pris per person dersom flere fra samme bedrift tegner medlemskap. 

Medlemskontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av møteplasser, nettverk og samtlige utvalg i regi av foreningen. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, forskning og bransjeutvikling samt utvikling av verktøy og hjelpemidler på web. 

Medlemskontingenten faktureres fra foreningen. 

Serviceavgift
Serviceavgiften beregnes på bakgrunn av antall utførte årsverk i regnskapsbedriften og som ett årsverk regnes ca 1 750 timer.

Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter kurs og kunnskapsutvikling, faglig støtte og support, informasjonsformidling, fordelsavtaler, markedsføring, analysearbeid, webutvikling med mer.

Serviceavgiften faktureres fra Regnskap Norge AS.

Kontrollavgift
Kontrollavgiften beregnes også på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsbedriften.

Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges kvalitetskontrollordning. Medlemsbedrifter skal kontrolleres minimum hvert syvende år.

Kontrollavgift, samt gebyr på etterkontroll faktureres fra foreningen. 

Medlemskap

Personmedlemskap:

  • Inneha autorisasjon som regnskapsfører.
  • Personer som jobber i autoriserte regnskapsforetak kan bare være medlem hvis foretaket har bedriftsmedlemskap. 

Bedriftsmedlemskap: 

  • Bedrift må være autorisert regnskapsselskap eller EPF der innehaver er autorisert regnskapsfører. 

Student- og praksismedlemskap:

  • Studere regnskap og økonomi på bachelor eller masternivå eller være i toårig praksis innenfor regnskapsfag.

Gå til innmelding

Innmelding ikke-autorisert

Medlemskap for personer som ikke er autorisert:

  • Daglig leder i autorisert regnskapsforetak som er medlem
  • Ansatt i autorisert regnskapsforetak som er medlem
  • Statsautoriserte regnskapsførere som har deponert på tittelen

Gå til innmelding