Priser og kontingenter

Våre priser og avgifter er avhengig av om du er autorisert eller student og om du er tilknyttet en regnskapsbedrift eller er ansatt i en annen type virksomhet.

Autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift
Dersom du er autorisert og tilknyttet en regnskapsbedrift påløper medlemskontingent, serviceavgift og kontrollavgift. Medlemskapet omfatter både person og byrå, og du kan ikke få det ene uten det andre.

Autorisert og ikke ansatt i en regnskapsbedrift
Dersom du er autorisert, men ansatt i annen type virksomhet (dvs. ikke regnskapsbedrift) påløper medlemskontingent og personlig serviceabonnement. 

Student eller i praksis
Hvis du ikke er autorisert, men er student eller arbeider i praksis, påløper ingen medlemskontingent. Dersom du tidligere har vært medlem og har gått av med pensjon påløper kun medlemskontingent.

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, enten via Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Her finner du priser og mer informasjon om Regnskap Norges forsikringstilbud.


MEDLEMSKONTIGENTER

Personmedlemskap Kontingent per år
Første medlem i regnskapsbedrift (faglig ansvarlig) kr 1 990
Andre medlem, tredje medlem osv. i regnskapsbedrift  kr 780
Medlem i annen virksomhet (jobber ikke i regnskapsbedrift) kr 1 990
Personlig serviceavgift, annen virksomhet, eks MVA     kr 1 300
Daglig leder i regnskapsbedrift (ikke autorisert) kr 1 990
Pensjonistmedlemskap (ikke lenger autorisert) kr 780
Student- og praksismedlemskap Gratis


SERVICE- OG KONTROLLAVGIFT

Priser gjeldende fra 1. januar 2021

Antall årsverk i
regnskapsbedriften
Serviceavgift
per år
Kontrollavgift
per år
Inntil 0,5 årsverk kr 1 270 kr 820
0,6 - 1,0 årsverk kr 2 530 kr 1 620
1,1 - 1,9 årsverk kr 4 150 kr 2 750
2 - 2,9 årsverk

kr 6 170

kr 3 220
3  - 3,9 årsverk kr 8 030 kr 4 060
4 - 5,9 årsverk kr 10 120 kr 5 020
6 - 11,9 årsverk kr 14 920 kr 6 640
12 - 19,9 årsverk kr 24 480 kr 8 420
20 - 49,9 årsverk kr 36 130 

kr 12 130

50 - 99,9 årsverk kr 63 230 kr 32 380
100 - 150 årsverk kr 72 260 kr 56 660
151 - 300 årsverk kr 117 430 kr 72 850
301 - 500 årsverk kr 171 660 kr 80 940
Over 500 årsverk kr 225 870 kr 89 060

Merk at MVA kommer i tillegg til oppførte priser, og ved eventuell etterkontroll tillegges et gebyr på kr 14 000 (uavhengig av regnskapsbedriftens størrelse).

OM KONTIGENTENE

Medlemskontingent
Medlemskontingenten er differensiert. Det er en pris for første medlem i regnskapsbedriften, og deretter en lavere pris per person dersom flere fra samme bedrift tegner medlemskap. 

Medlemskontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av møteplasser, nettverk og samtlige utvalg i regi av foreningen. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, forskning og bransjeutvikling samt utvikling av verktøy og hjelpemidler på web. 

Medlemskontingenten faktureres fra foreningen. 

Serviceavgift
Serviceavgiften beregnes på bakgrunn av antall utførte årsverk i regnskapsbedriften og som ett årsverk regnes ca 1 750 timer.

Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter kurs og kunnskapsutvikling, faglig støtte og support, informasjonsformidling, fordelsavtaler, markedsføring, analysearbeid, webutvikling med mer.

Serviceavgiften faktureres fra Regnskap Norge AS.

Kontrollavgift
Kontrollavgiften beregnes også på bakgrunn av antall årsverk i regnskapsbedriften.

Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges kvalitetskontrollordning. Medlemsbyråer skal kontrolleres minimum hvert syvende år.

Kontrollavgift, samt gebyr på etterkontroll faktureres fra foreningen.