Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Hvem må tegne forsikring?

Alle serviceabonnenter (medlemsbedrifter) i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring), enten gjennom Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Ved bruk av egen forsikring, må forsikringsbevis sendes til Regnskap Norge. Når du melder inn ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen.

Her finner du våre priser. Vi gjør oppmerksom på at dette er faste priser, samt at forsikringssummene gjelder pr. skadetilfelle og samlet pr. forsikringsår. Forsikringen fornyes automatisk hvert år. Ved oppsigelse gjelder 30 dagers oppsigelsesfrist. Forsikringer som tegnes i løpet av året faktureres ut ifra innmeldingsdato.

 

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2023

(Fra 1. januar 2023 vil forsikringssummene oppgis i G (grunnbeløp i folketrygden)). 

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
10 G 20 G 30 G 45 G  90 G 180 G
Inntil 3 årsverk kr 3 210 kr 4 290 kr 5 410 kr 6 300 kr 10 400  kr 13 130
3,1 - 6 årsverk     - kr 6 290 kr 8 240 kr 10 190 kr 16 700 kr 18 380
6,1 - 12 årsverk     - kr 11 130 kr 13 760 kr 16 490  kr 28 250 kr 32 550
12,1 - 20 årsverk     - kr 18 060 kr 21 740 kr 25 830 kr 45 050 kr 51 450
20,1 - 30 årsverk     -     - kr 30 980 kr 38 850 kr 66 050 kr 70 350
30,1 - 50 årsverk     -     - kr 44 100 kr 54 600 kr 91 350 kr 97 650
50,1 - 100 årsverk     -     - kr 82 430 kr 101 850 kr 170 100 kr 182 700
Over 100 årsverk     -     - Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale

Forsikringssummene 10 til 90 G har en egenandel på kr 50 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 180 G er kr 100 000.

Hva dekker profesjonsansvarsforsikringen?

Som hovedregel dekker forsikringen det tap som regnskapsfører eventuelt påfører kunden på grunn av feil eller mangler i forbindelse med utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

 

Hvilken forsikringssum bør vi velge? 

Virksomheten må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår. Les gjerne utsnittet fra Trygs artikkel i medlemsnytt 3/2016 om valg av forsikringsdekning. 

Se også Ofte stilte spørsmål om forsikringsordningen.