Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

Hvem må tegne forsikring?

Alle serviceabonnenter (medlemsbedrifter) i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring), enten gjennom Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Ved bruk av egen forsikring, må forsikringsbevis sendes til Regnskap Norge. Når du melder inn ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen.

Her finner du våre priser. Vi gjør oppmerksom på at dette er faste priser, samt at forsikringssummene gjelder pr. skadetilfelle og samlet pr. forsikringsår. Forsikringen fornyes automatisk hvert år. Ved oppsigelse gjelder 30 dagers oppsigelsesfrist. Forsikringer som tegnes i løpet av året faktureres ut ifra innmeldingsdato.

 

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2024

Fra 1.1.2024 ble premien satt ned med 4 %

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
10 G 20 G 30 G 45 G  90 G 180 G
Inntil 3 årsverk kr 3 080 kr 4 120 kr 5 190 kr 6 300 kr 9 980 kr 12 600
3,1 - 6 årsverk     - kr 6 040 kr 7 910 kr 9 780 kr 16 030 kr 17 640
6,1 - 12 årsverk     - kr 10 680 kr 13 210 kr 15 830  kr 27 120 kr 31 250
12,1 - 20 årsverk     - kr 17 340 kr 20 870 kr 24 800 kr 43 250 kr 49 390
20,1 - 30 årsverk     -     - kr 29 740 kr 37 300 kr 63 410 kr 67 540
30,1 - 50 årsverk     -     - kr 42 340 kr 52 240 kr 87 700 kr 93 740
50,1 - 100 årsverk     -     - kr 79 130 kr 97 780 kr 163 300 kr 175 390
Over 100 årsverk     -     - Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale

Forsikringssummene 10 til 90 G har en egenandel på kr 50 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 180 G er kr 100 000. Fra 1. januar 2023 endret også forsikringssummene til å oppgis i G (grunnbeløp i folketrygden).

Hva dekker profesjonsansvarsforsikringen?

Som hovedregel dekker forsikringen det tap som regnskapsfører eventuelt påfører kunden på grunn av feil eller mangler i forbindelse med utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

 

Hvilken forsikringssum bør vi velge? 

Virksomheten må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår. Les gjerne utsnittet fra Trygs artikkel i medlemsnytt 3/2016 om valg av forsikringsdekning. 

Se også Ofte stilte spørsmål om forsikringsordningen.