Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

HVEM MÅ TEGNE FORSIKRING?

Alle serviceabonnenter (medlemsbedrifter) i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring), enten gjennom Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Ved bruk av egen forsikring, må forsikringsbevis sendes til Regnskap Norge. Når du melder inn ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen.

Her finner du våre priser. Vi gjør oppmerksom på at dette er faste priser, samt at forsikringssummene gjelder pr. skadetilfelle og samlet pr. forsikringår. Forsikringen fornyes automatisk hvert år. Ved oppsigelse gjelder 30 dagers oppsigelsesfrist. Forsikringer som tegnes i løpet av året faktureres ut ifra innmeldingsdato.

 

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2021

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
1 000 000 2 000 000  3 000 000 5 000 000  10 000 000  20 000 000 
Inntil 3 årsverk kr 3 000 kr 4 300 kr 5 150 kr 6 000  kr 9 900  kr 12 500 
3,1 - 6 årsverk kr 4 500 kr 6 300 kr 7 850 kr 9 700 kr 15 900 kr 17 500
6,1 - 12 årsverk     - kr 10 600 kr 13 100 kr 15 700  kr 26 900 kr 31 000
12,1 - 20 årsverk     - kr 17 200 kr 20 700 kr 24 600 kr 42 900 kr 49 000
20,1 - 30 årsverk     -     - kr 29 500 kr 37 000  kr 62 900  kr 67 000
30,1 - 50 årsverk     -     - kr 42 000 kr 52 000 kr 87 000 kr 93 000
50,1 - 100 årsverk     -     - kr 78 500 kr 97 000 kr 162 000 kr 174 000
Over 100 årsverk     -     - Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale

Forsikringssummene 1 til 10 millioner har en egenandel på kr 50 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 20 millioner er kr 100 000.

HVA DEKKER PROFESJONSANSVARSFORSIKRINGEN?

Som hovedregel dekker forsikringen det tap som regnskapsfører eventuelt påfører kunden på grunn av feil eller mangler i forbindelse med utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

 

HVILKEN FORSIKRINGSSUM BØR VI VELGE?

Virksomheten må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår. Les gjerne utsnittet fra Trygs artikkel i medlemsnytt 3/2016 om valg av forsikringsdekning. 

Se også Ofte stilte spørsmål om forsikringsordningen.

 

Endringer fra 01.01.2021

Regnskap Norge har inngått avtale med ny leverandør av kollektiv forsikring innen profesjonsansvar- og kriminalitetsforsikring som medfører noen endringer i tilbudet. 

Les mer