Profesjonsansvarsforsikring

Profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring) beskytter dersom du som regnskapsfører holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.

HVEM MÅ TEGNE FORSIKRING?

Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge plikter å ha profesjonsansvarsforsikring (formueskadeforsikring), enten gjennom Regnskap Norges kollektive ordning eller gjennom egen forsikringsleverandør. Ved bruk av egen forsikring, må forsikringsbevis sendes til Regnskap Norge. Når du melder inn ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen.

Her finner du våre priser. Vi gjør oppmerksom på at dette er faste priser, samt at forsikringssummene gjelder pr. skadetilfelle og samlet pr. forsikringår. Forsikringen fornyes automatisk hvert år. Ved oppsigelse gjelder 30 dagers oppsigelsesfrist. Forsikringer som tegnes i løpet av året faktureres ut ifra innmeldingsdato.

Forsikringssummene 1 til 10 millioner har en egenandel på kr 35 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 20 millioner er kr 100 000.

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2020

Antall årsverk i
regnskapsbedriften   
Forsikringssum kr  
1 000 000 2 000 000  5 000 000  10 000 000  20 000 000 
Inntil 3 årsverk kr 2 850 kr 4 330 kr 6 280  kr 10 370  kr 12 610 
3,1 - 6 årsverk kr 4 330 kr 6 310 kr 10 120 kr 16 650 kr 17 580 
6,1 - 12 årsverk kr 7 400 kr 10 620 kr 16 880  kr 28 290  kr 31 960 
12,1 - 20 årsverk kr 11 400 kr 17 250 kr 26 380 kr 44 250 kr 51 660
20,1 - 30 årsverk kr 17 090 kr 24 300 kr 38 650  kr 64 880  kr 69 510
30,1 - 35 årsverk kr 20 010 kr 27 800 kr 41 810 kr 70 140  kr 75 000 
35,1 - 50 årsverk kr 27 600 kr 37 390 kr 56 360 kr 94 660 kr 99 570
50,1 - 100 årsverk kr 45 910 kr 66 500 kr 103 080 kr 173 150 kr 184 080
100,1 - 150 årsverk kr 57 500 kr 85 790 kr 126 470 kr 214 460 kr 232 820

 

HVA DEKKER PROFESJONSANSVARSFORSIKRINGEN?

Som hovedregel dekker forsikringen det tap som regnskapsfører eventuelt påfører kunden på grunn av feil eller mangler i forbindelse med utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

 

HVILKEN FORSIKRINGSSUM BØR VI VELGE?

Virksomheten må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for Trygs samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår. Les gjerne utsnittet fra Trygs artikkel i medlemsnytt 3/2016 om valg av forsikringsdekning. 

Se også Ofte stilte spørsmål om forsikringsordningen.