For medlemmer

Ofte stilte spørsmål

  • Dette kommer trolig av at din epostadresse ikke er oppdatert. Endre dine opplysninger på Min profil - personopplysninger. Du kan også endre din informasjon ved å sende en epost til medlemssenter@regnskapnorge.no eller ring oss på tlf: 23 35 69 00.

  • Det er bare å sende en epost til medlem@regnskapnorge.no hvor du opplyser om at du ikke lengre ønsker å motta nyhetsbrevet.

  • For å kunne registrere deg i rett medlemskategori og for at din kursregistrering skal bli riktig, trenger vi til enhver tid informasjon om ditt oppdaterte arbeidsforhold.

    Det er viktig at du oppgir navn og organisasjonsnummer på arbeidsgiver, samt hvor vi skal sende din medlemskontingent. Endringene i arbeidssted kan meldes til oss via skjemaet øverst til venstre på denne siden.