Forsikring

Alle medlemsbedrifter må ha en profesjonsansvarsforsikring. Regnskap Norge tilbyr derfor alle medlemsbedrifter å ta del i en kollektiv avtale på profesjonsansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring. Vi har også fordelsavtaler på andre forsikringer som alle medlemmer kan ta del i.  

Kontaktinformasjon

Telefon

23 35 69 00

Epost

medlemssenter@regnskapnorge.no

Våre åpningstider

08.00–15.30

Ofte stilte spørsmål

  • Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge har anledning til å delta i denne ordningen. Alle medlemsbedrifter plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

    Dersom bedriften har tegnet profesjonsansvarsforsikring kan den også tegne kriminalitetsforsikring via samme avtale. Unntaket er for EPF og AS uten ansatte.

  • Alle medlemsbyråer plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen.  Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres. Det må framkomme at forsikringen gjelder yrkesutøvelse som regnskapsfører, og at forsikringen dekker feil som regnskapsførere kan bli økonomisk ansvarlig for ovenfor kunden. Det er ikke nok å få tilsendt faktura, men forsikringsbeviset helst med forsikringsvilkårene.

  • Bedriften må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

    I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår.