Forsikringssummene G-reguleres fra 1.januar 2023

Vi endrer våre forsikringssummer fra kronebeløp til G-regulering.

Forsikringssummene i den kollektive ordningen har vært uendret i mange år. For å sikre at forsikringssummene er i tråd med prisutviklingen har vi, i samarbeid med forsikringsmegler og forsikringsselskapet, vedtatt å gå over til G-regulering (grunnbeløp i i folketrygden) av forsikringssummene. Vår anbefaling er å ha minimum forsikringssum på 30 G. 

Dette innebærer ingen endring for dere som medlemmer, kun at vi går fra å opplyse om 1, 2, 3, 5, 10 og 20 millioner til 10, 20, 30, 45, 90 og 180 G.  

Pr. 1. mai 2022 er grunnbeløpet i folketrygden (G) kr 111 477. Dvs. At alle forsikringssummene øker noe fra 2023: 

  • 1 million = 10 G = 1 114 770 kr 
  • 2 millioner = 20 G = 2 229 540 kr  
  • 3 millioner = 30 G = 3 344 310 kr 
  • 5 millioner = 45 G = 5 016 465 kr 
  • 10 millioner = 90 G = 10 032 930 kr 
  • 20 millioner = 180 G = 20 065 860 kr