Kriminalitetsforsikring

Forsikringen beskytter dersom en ansatt eller vikar har gjort seg skyldig i underslag, tyveri, bedrageri eller utroskap, jfr. straffelovens § 324-326, 321-323, 371-374 og 390-391.

HVEM KAN TEGNE FORSIKRING?
Dersom bedriften har tegnet kollektiv profesjonsansvarsforsikring via Regnskap Norge, kan det også tegnes kriminalitetsforsikring (underslagsforsikring).

BEREGNING AV LØNNSKOSTNADER
For å få riktig beregningsgrunnlag for premie må vi ved tegning få oppgitt bedriftens siste års totale lønninger som er innberetningspliktig til det offentlige. Hvis det er oppgitt feil beregningsgrunnlag, vil dette kunne få konsekvenser for en eventuell forsikringsdekning.

Enkeltpersonforetak
I enkeltpersonforetak skal totale lønnskostnader + feriepenger for alle ansatte, unntatt eier/innehaver og medlemmer av dens familie, oppgis. Sistnevnte gruppe kan ikke inngå i kriminalitetsforsikringen. Sosiale goder og arbeidsgiveravgift skal ikke regnes med.

Aksjeselskaper
I aksjeselskap skal totale lønnskostnader + feriepenger for alle ansatte oppgis. Sosiale goder og arbeidsgiveravgift skal ikke regnes med. Eiere som ikke er ansatt dekkes heller ikke av kriminalitetsforsikringen.

PRISER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2024
Fra 1.1.2024 ble premien satt ned med 13 %.

Premien kalkuleres på bakgrunn av grunnbeløp pluss promille av lønnskostnad.

 Forsikringssum

Grunnbeløp

‰ av lønnskostnad

 5 G

 kr 1 000

0,41 ‰

 10 G

 kr 1 000

0,50 ‰

 20 G

 kr 1 000

0,66 ‰

 30 G

 kr 1 000

0,90 ‰

 36 G

 kr 1 000

1,06 ‰

 45 G

 kr 1 000

1,32 ‰

 90 G 

 kr 1 000

1,57 ‰

Forsikringssummene 5 G til 36 G har en egenandel på kr 10 000 pr skade. Forsikringssummen 45 G har en egenandel på kr 25 000 pr skade. Forsikringssummen 90 G har en egenandel på kr 50 000. 
(Fra 1. januar 2023 endret forsikringssummene til å oppgis i G (grunnbeløp i folketrygden)).

HVILKEN FORSIKRINGSSUM BØR VI VELGE?
Bedriften må selv vurdere størrelsen på forsikringssummen. Ved denne vurderingen kan det sees hen til hvilke oppgaver de ansatte utfører, hvilke tilganger og rettigheter de har, og hvor stor en eventuell skadesak i verste fall kan bli. I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår.

Vår erfaring er at det heldigvis meldes inn få skadetilfeller som berører kriminalitetsforsikringen, men er uhellet først ute er som oftest beløpene betydelige. Forsikringsselskapet anbefaler minimum 10 G i forsikringssum.

TEGNE FORSIKRING
Ønsker bedriften å tegne kriminalitetsforsikring kan det gjøres direkte i innmeldingsskjemaet.

For bedrifter som allerede er medlemmer, men som ikke er en del av den kollektive avtalen, kan de enten sende oss en e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no. De kan også benytte forsikring- og årsverksskjemaet inne på bedriftens profil.

Se også Ofte stilte spørsmål om forsikringsordningen.