Skademelding

Alle skadesaker behandles i sin helhet av Tryg, men avtalen administreres av Regnskap Norge. Det vi si at dersom det blir oppdaget en mulig skadesak skal den ugrunnet opphold meldes til Regnskap Norge.

Vi ønsker at det benyttes vårt skademeldingsskjema for å melde en skade. Send inn skadeskjemaet, krav fra klient, samt dokumentasjon og redegjørelse om saken. Saken sendes til medlemssenter@regnskapnorge.no

Vær OBS! på at innmeldte skadesaker under grensen for egenandel vil bli returnert. Valgte forsikringssummer  til og med 10 millioner har en egenandel på kr 35 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 20 millioner i forsikringssum er kr 100 000.

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på medlemssenter@regnskapnorge.no, eller ringe oss på tlf. 23 35 69 00.