Skademelding

Alle skadesaker behandles i sin helhet av forsikringsselskapet, men avtalen administreres av Regnskap Norge. Dersom det blir oppdaget en skade eller en mulig skadesak skal den uten ugrunnet opphold meldes via skadeskjemaet.

Skademeldingsskjemaet som benyttes ligger på Gjensidiges hjemmesider og krever pålogging med BankID. Etter at du har meldt skaden vil Gjensidige opprette en sak med tilhørende saksbehandler og opprette dialog med deg eller den personen som er oppgitt som kontaktperson i saken. 

Vær OBS! på at innmeldte skadesaker under grensen for egenandel vil bli returnert. Fra 1/1-21 er egenandel for valgte forsikringssummer til og med 90 G på kr 50 000 pr skade. Egenandelen pr skade for 180 G i  forsikringssum er kr 100 000.

Skader gjeldende kriminalitetsforsikringen har egne egneandeler. 

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på medlemssenter@regnskapnorge.no, eller ringe oss på tlf. 23 35 69 00. 

Melde skade

Gjensidige har utviklet et eget elektronisk skadeskjema for den kollektive ordningen. Logg inn med BankID og oppgi skadedato, og velg Regnskap Norge. 

Skadeskjema