Opplæring hvitvaskingsregelverket

Alt du trenger å vite om anti-hvitvasking

Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking. Spill-appen og nettkursene bidrar til å oppfylle opplæringskravet. Her har vi samlet opplæring og informasjon om hva som gjelder for regnskapsvirksomheter, autoriserte regnskapsførere og medarbeidere.

Nettkurs anti-hvitvasking - opplæring av medarbeidere

Nettkurs til ledere og hvitvaskingsansvarlige