Tegne, endre eller avslutte forsikring

Profesjonsansvarsforsikringen og kriminalitetsforsikringen er kollektive avtaler fremforhandlet av Regnskap Norge på vegne av alle medlemsbedrifter. Da det er Regnskap Norge som administrerer denne avtalen er det viktig at vi får tilbakemelding når det oppstår endringer som påvirker forsikringen(e).

Tegne forsikring

Dersom bedriften ikke er medlem av Regnskap Norge og ønsker å tegne forsikring via den kollektive avtalen gjøres dette direkte i innmeldingsskjemaet

Bedrifter som allerede er medlemmer, men som ikke er en del av den kollektive avtalen kan sende oss en e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no og opplyse om ønsket forikringssum samt når de skal flyttes fra eksisterende avtale. Det går også an å benytte forsikring- og årsverkskjemaet inne på bedriftens Min profil.

 

Endre forsikring

Er det endringer i antall årsverk i virksomheten, opp- eller nedjusteringer i lønnskostander eller behov for å endre forsikringssum kan også dette gjøres ved å benytte forsikring- og årsverkskjemaet inne på bedriftens profil. Endringer i dette skjemaet sendes automatisk til behandling hos oss.

 

Avslutte forsikring

Avslutte medlemskap, inkl. forsikring
Dersom bedriften sier opp sitt medlemskap i Regnskap Norge avsluttes også forsikringen(e). Derfor har alle oppsigelser minumum 30 dagers oppsigelsesfrist. Oppsigelser av medlemskap sendes pr e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no

Kun avslutte forsikring
For bedrifter som ikke sier opp sitt medlemskap, men ønsker å gå ut av den kollektive avtalen, må det gis skriftelig tilbakemelding om dette. Enten ved at ny forsikringsleverandør direkte sender oss et flytteskjema/oppsigelse, eller så kan bedriften sende en skriftilg oppsigelse på e-post til: medlemssenter@regnskapnorge.no. Ved oppsigelsen må det legges ved dokumentasjon på ny forsikring hvor det fremkommer hvem forsikringen gjelder og at den dekker ansvar for regnskap og bokføring. 

Har du spørsmål ta kontakt med oss på medlemssenter@regnskapnorge.no, eller telefon: 23 35 69 00, innvalg 1.