Tegne, endre eller avslutte forsikring

Profesjonsansvarsforsikringen og kriminalitetsforsikringen er kollektive avtaler fremforhandlet av Regnskap Norge på vegne av alle medlemsbedrifter. Da det er Regnskap Norge som administrerer denne avtalen er det viktig at vi får tilbakemelding når det oppstår endringer som påvirker forsikringen(e).

Tegne forsikring

Dersom bedrifter som ikke er medlemmer av Regnskap Norge ønsker å tegne forsikring via den kollektive avtale med Tryg gjøres dette direkte i innmeldingsskjemaet

For bedrifter som allerede er medlemmer, men som ikke er en del av den kollektive avtalen kan de enten sende oss en e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no. De kan også benytte forsikring- og årsverkskjemaet inne på bedriftens «Min profil».  

Endre forsikring

Er det endringer i antall årsverk i virksomheten, opp- eller nedjusteringer i lønnskostander eller behov for å endre forsikringssummen kan også dette gjøres ved å benytte forsikring- og årsverkskjemaet inne på bedriftens «Min profil». Endringer i dette skjemaet sendes automatisk til behandling hos oss.

Avslutte forsikring

Avlutte medlemskap, inkl. forsikring
Sier bedriften opp sitt medlemskap i Regnskap Norge avsluttes også forsikringen(e). Derfor har alle oppsigelser minumum 30 dagers oppsigelsesfrist. Oppsigelser av medlemskap sendes pr e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no. For virksomheter som skal avvikle driften tilbyr Tryg muligheten for å tegne en direkte tilleggsdekning for utvidet oppdagelsesperiode.

Kun avslutte forsikring
For bedrifter som ikke sier opp sitt medlemskap, men ønsker å gå ut av den kollektive avtalen med Tryg, må det gis skriftelig tilbakemelding om dette. Enten via ny forsikringsleverandør, eller direkte til oss på medlemssenter@regnskapnorge.no. Ved oppsigelse må det legges ved dokumentasjon på ny forsikring, med mindre oppsigelsen sendes direkte fra ny forsikringsleverandør. 

Har du spørsmål ta kontakt med oss på medlemssenter@regnskapnorge.no, eller telefon: 23 35 69 00, innvalg 1.