Møteplasser

Møteplasser er samlebegrepet vi i Regnskap Norge bruker for alle arenaer der medlemmer kan treffes og utveksle erfaringer. Personlig kontakt og erfaringsutveksling står helt sentralt i Regnskap Norges medlemsarbeid og bidrar til bransjetilhørighet og faglig fellesskap. 

Bli annonsør/utstiller

Ønsker du å delta på våre fagdager, generalforsamlingen eller Overskudd som utstiller? Eller annonsere i en av våre andre kanaler?

Les mer