Møteplasser

Møteplasser

Møteplasser er samlebegrepet vi i Regnskap Norge bruker for alle arenaer der medlemmer kan treffes og utveksle erfaringer. Personlig kontakt og erfaringsutveksling står helt sentralt i Regnskap Norges medlemsarbeid og bidrar til bransjetilhørighet og faglig fellesskap.